Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Notícies Serveis a les persones Notícies 2017 Oberta la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer 2017

Oberta la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer 2017

Oberta la convocatòria de les subvencions per al pagament del lloguer 2017

Les sol·licituds es poden presentar del 19 d'abril al 19 de juny.
04/05/2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per tal de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge a sectors de població amb pocs recursos, ha obert el període per a la presentació de sol·licituds de subvenció de pagament del lloguer 2017.

Aquelles persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin els requisits de la convocatòria, poden resultar beneficiàries.

Requisits que cal reunir per a sol·licitar-la:

  • Tenir residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que els de l'any 2015 no superin els màxims establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).
  • Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat. (Per contractes a partir de l'1 de juny de 2013 cal acreditar que l'arrendatari ha pagat la fiança a l'arrendador).
  • No pagar un lloguer mensual superior a 600 €.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei Estatal 38/2003.

 

Cal presentar la sol·licitud degudament complimentada i acompanyada dels originals i fotocòpies de tota la documentació exigida abans del 19 de juny a l'Oficina de l'Habitatge de Tarragona.

 

També hi ha oberta una convocatòria per sol·licitar prestacions per al pagament de lloguer per a col·lectius específics.

Segells de reconeixement d'administració oberta