Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Serveis Socials Infància i adolescència Centre Obert d'Infants i Adolescents

Centre Obert d'Infants i Adolescents

El Centre Obert d’Infants i Adolescents es distribueix per tot el municipi:

 • COI Tarragona Centre (Part Alta – Part Baixa)
 • COI Torreforta
 • COI Camp Clar
 • COI Bonavista
 • COI Sant Salvador
 • COI Sant Pere i Sant Pau
 • COI La Canonja (Entitat Local Menor que s’ha acollit al Programa de municipis de menys de 20.000 habitants)

Segons el Decret 284/96 de 23 de juliol de regulació del Sistema Català de Serveis Socials que desplega el decret Legislatiu 17/94, els Serveis de Centre Obert per a Infants i Adolescents són serveis mínims de primer nivell (atenció primària), i es defineixen com:

Serveis diürns que realitzen una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l’estructuració de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensen les mancances socioeducatives de les persones ateses.

Com accedir-hi:

L’accés a les activitats és mitjançant inscripció al Centre de Serveis Socials de la zona on resideix l’infant o adolescent i l’ha de fer el seu tutor legal.

La justificació del Centre Obert està fonamentada quan pren un caràcter de servei el qual, mitjançant el seu programa general coordina, engloba, dirigeix i harmonitza les actuacions que es desenvolupin al municipi, des dels centres de serveis socials i centres cívics. Així, doncs, el Centre Obert:

 • És un servei perquè ofereix atenció continuada, de forma ininterrompuda i estable en el temps.
 • És educatiu perquè presenta una intencionalitat educativa explícita, en l’àmbit de l’educació no formal.
 • Els seus àmbits d’intervenció són els infants, els adolescents i joves així com les seves famílies.

El Programa Centre Obert disposa de diverses àrees d’intervenció:

 • Desenvolupament de la personalitat
 • Socialització
 • Aprenentatges bàsics
 • Educació compensatòria
 • Lleure

Aquestes àrees tindran caràcter transversal en tots els projectes que el Centre Obert englobi; restarà obert a altres iniciatives que compleixin aquestes característiques i en especial les que promocionin activitats amb una clara intencionalitat socioeducativa. El Centre Obert serà el marc de referència de tots els projectes socioeducatius per infants i joves de cada barri o zona la qual cosa permetrà:

 • Dirigir les diferents activitats o projectes.
 • Establir criteris metodològics conjunts.
 • Establir estratègies unificades.
 • Desenvolupar línies d’intervenció comunes.
 • Permetre les concrecions necessàries a cada zona d’influència.

Els seus principis fonamentals estaran basats en:

 • La no discriminació: el dret a ser acceptat i acollit, assegurar la igualtat d’oportunitats i evitar que sigui rebutjat, discriminat i humiliat.
 • L’interès prioritari de les persones: en tots els afers que ens afecten l’interès per les persones estarà per sobre de qualsevol altre. El dret a la vida: el dret a viure, créixer i desenvolupar-se amb plenitud, estar segurs de la seva integritat física i psíquica i el dret a ser educat amb un sentit positiu de la vida.
Segells de reconeixement d'administració oberta