Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici El Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona Diagnosi social participativa

Espais de treball

Fase  exploratòria: temes, perfils i indrets a la ciutat de Tarragona

Aquí trobareu diversos documents parcials del procés de diagnosi participativa.

IMSST – Entrevistes grupals i grup de recerca i anàlisi de l’IMSST

Aquest espai de recerca i d’intercanvi entre professionals de l’IMSST es contempla com a part del procés de posar les bases de l’Observatori de la Inclusió i de la Cohesió socials. Es valora que el coneixement pràctic,  l’experiència quotidiana i la participació directa dels i de les professionals d’aquesta àrea d’atenció a les persones, dintre del marc de Serveis Socials, és fonamental a l’hora d’analitzar, implementar i avaluar accions inclusives. Es va generar un document de treball que més tard va alimentar la resta d’espais participatius. Primer es van fer deu entrevistes grupals, realitzades en diferents unitats i espais de treball al territori de l’ens de l’IMSST, per tal de recórrer pluralitat de visions i d’experiències, i més tard, de manera voluntària, es va crear un espai participatiu que les mateixes persones participants van anomenar "grup de recerca i d’anàlisi", amb cinc sessions participatives. Es va generar un document de diagnosi inicial que més tard va alimentar la resta d’espais participatius.

Consulteu el document

 

Tallers sectorials

El espais sectorials on es van treballar les diferents problemàtiques al voltant de l’exclusió i de la inclusió socials.

Recollir i analitzar les diferents informacions, visions i percepcions sobre la exclusió/inclusió social a la ciutat, a partir d’elements directament relacionats amb els diferents àmbits de la inclusió social. L’objectiu d’aquest espai és, doncs, construir col·lectivament, a partir de la diversitat d’experiències de la ciutadania i dels/les diferents professionals, un coneixement socialment útil per a la posterior intervenció social. Aquests espais també van ser una oportunitat per a que els diferents participants es reconeguessin mútuament com a agents actius en la promoció de la inclusió i la cohesió social.

Consultar documents:


I Jornada PLICST: “Noves polítiques socials”

Aquí també es van realitzar uns tallers participatius de diagnosi i de debat sobre les primeres aportacions diagnòstiques recollides fins aquest moment. Es tractava d’avançar entorn a aquest coneixement en funció de tres eixos principals, fonamentals, com a espais bàsics de la inclusió social: la participació en l’accés a la renda i/o les activitats bàsiques de treball / consum en el mercat, la participació en l’accés als drets polítics i de ciutadania i, en tercer lloc, la participació en les xarxes socials.

Consulteu el document

Tallers amb gent gran

En el marc de les jornades de debat del Consell Municipal de la Gent Gran: “Aportacions de la Gent Gran per a una ciutat més inclusiva “, es van realitzar uns tallers participatius que han passat a formar part de la diagnosi social de ciutat.

Consulteu el document

La RMI en el municipi de Tarragona: anàlisi i proposta de treball

Aquest informe va ser realitzat des del mes de març fins al mes de juny de 2011 amb els professionals dels centres de serveis socials d'atenció primària de l'IMSST.  Ens ofereix una panoràmica de les llars beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció en el municipi i de les seves característiques. L'objectiu del grup de treball va ser millorar l'eficàcia del recurs tenint en compte la diversitat de situacions a què s'atenen.

Anàlisi de casos

S'han realitzat entrevistes en profunditat amb diferents perfils d'usuaris de serveis socials que pateixen dificultats socioeconòmiques. L'objectiu ha estat copsar les circumstàncies i experiències entorn als processos d'empobriment que s'estan donant en l'actual moment de crisi econòmica.

Recollida i sistematizació de dades i de recursos

S'han consultat bases de dades estadístiques, contactat recursos, generat noves dades o construit indicadors de ciutat, tot amb l'objectiu de disposar d'informació quantitativa sobre quina ciutat tenim en termes d'exclusió soical i de quins recurosos disposem.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat