Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Informes i indicadors Webs d'estadística

Webs d'estadística

L'estat de la pobresa: Seguiment de l'indicador de risc de pobresa i exclusió social a Espanya

Ofereix a la societat una avaluació minuciosa del grau de compliment de l'objectiu social especificat en l'Estratègia Europa 2020 per al conjunt d'Espanya. Dels grans paràmetres estadístics sobre pobresa, privació, atur i desigualtat, una part d'ells correspon a l'indicador de risc de pobresa i/o exclusió social de la Unió Europea.

 

laborsta

Base de dades sobre estadístiques del treball. Acull estadístiques oficials i estimacions sobre els temes laborals més importants per a més de 200 països des de 1969. També presenta descripcions metodològiques per les principals fonts de dades nacionals.

 

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de catalunya

L’ECVHP té com objectiu recollir dades sobre la renda i les condicions de vida del conjunt de la població catalana i permetre l'anàlisi de l'estructura social i les dinàmiques socials i econòmiques que es produeixen a diverses escales territorials, particularment a les diferents regions o àrees metropolitanes.

 

PANEL DE DESIGUALTS SOCIALS A CATALUNYA (PaD)

El Panel de Desigualtats socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya. El PaD està promogut per la Fundació Jaume Bofill.

L'obectiu del PaD és aportar dades sobre les desigualtats socials a Catalunya i la seva evolució al llarg del temps i contribuir a millorar el disseny de les polítiques socials en pro d'una major igualtat i justícia.

 

Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)

Idescat.cat és la web del Institut d' Estadística de Catalunya (Idescat), el órgan estadístic del Gobern de Catalunya.
Aquesta web ofereix un conjnt molt ampli d'estadístiques oficials de Catalunya elaborades per per el Idescat i diferents organismes del Sistema Estadístic de Catalunya, i es complementa amb dades de altres agents i institucions.

 

Institut Nacional d'estadística d'espanya (INE)

Institut Nacional d'Estadística  té un paper destacat en l'activitat estadística pública realtzant operacions estadístiques de gran envergadura (cens demográfics i económics, estadístiques demográfiques i socials, indicadors económics i socials, coordinació i mantenimient dels directoris d'empreses,
formació del Cens Electoral...)

oficina estadística de la unió europea (eurostat)

Web d’estadístiques i enquestes sobre situacions diverses dins la UE i i promou l'equilibre dels mètodes estadístics dels estats membres.

 

Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS)

El CIS desenvolupa la funció d'anàlisi i coneixement científic de la societat espanyola mitjançant la realització de enquestes i estudis quantitatius.

Organizació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE)

La misió de la Organizació per la Cooperació i el Desaenvlupament Económic (OCDE) és el de promoure polítiques que millorin el benestar económic i social de les persones al voltant del món.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat