Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Informes i indicadors Recerques empíriques

Recerques empíriques

Informe de dades sociodemogràfiques de la ciutat de Tarragona i dels barris de la ciutat, de l'any 2014 (Oficina Tècnica del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona).

Des de l’Observatori Social de Tarragona, a través de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió social de Tarragona, oferim amb aquest informe sociodemogràfic de ciutat, una radiografia de l’estructura de la població a la ciutat de Tarragona, així com també dels diversos barris i/ o zones que la composen.

Darrera actualització:  21/12/2017

Informe sociodemogràfic de la gent gran a la ciutat de Tarragona 2014 (Oficina Tècnica del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona).

La unitat de Gent Gran Activa de la ciutat de Tarragona, va demanar a la unitat tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, l’encàrrec de crear un informe sociodemogràfic de la població de la gent gran de Tarragona per tal de conèixer la tendències sobre l’evolució i la distribució de la població de la gent gran a la ciutat de Tarragona com també, en les diverses zones i barris que la composen.

Aquesta informe esdevé una font primària important per tal de que la unitat de Gent Gran activa continuï impulsant l’envelliment actiu per mitjà de la participació en diferents activitats i les pugui organitzar i ajustar, d’acord a les necessitats detectades.

Darrera actualització:  21/12/2017

VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España (Fundación FOESSA, 2014)

Es tracta d'un nou informe de la sèrie d'Informes FOESSA  sobre la situació social d'Espanya. En aquest es pretén posar llum sobre els reptes i desafiaments del desenvo-lupament social, abordant de forma sistemàtica i dinàmica els fenòmens socials, en una societat  recorreguda  transver-salment per processos excloents.

Segons dades de l'Informe, fins a 7 de cada 10 catalans estan afectats per algun indicador d'exclusió social. Els problemes d'exclusió que més afecten els catalans són els relacionats amb la feina, l'habitatge i la salut. Catalunya, de fet, ocupa el quart lloc en el rànquing de risc de pobresa i exclusió social de tot l'estat espanyol. Tot i així. la taxa de pobresa i exclusió afecta el 20% de la població catalana, una xifra inferior a la mitjana de l'estat.

Darrera actualització:  10/04/2018

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat