Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Presentació de l'Observatori Mapa de recursos Habitatge, mobilitat i entorn urbà Ajuts i prestacions econòmiques i materials Prestació econòmica extraordinaria d'ajut al lloguer o a la hipoteca

Prestació econòmica extraordinaria d'ajut al lloguer o a la hipoteca

Cercador de recursos
Àmbit d'Intervenció: Habitatge, mobilitat i entorn urbà
Tipus de Recurs: Ajuts i prestacions economiques i materials
Col·lectiu a qui s'adreça: Sense sostre o amb dificultats d'habitatge
Territori de cobertura: Tota la Ciutat

Descripció del recurs

Es tracta de prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada.

S'ofereix

Aquestes prestacions es destinen a persones físiques residents a Catalunya, que formen part d’unitats de convivència en què el titular o un o més membres es troben en situació d’atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya. Entre les persones destinatàries s’inclouen les que, a conseqüència de l’aplicació de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges, no han pogut obtenir l’ampliació del període de subsidiació del tipus d’interès del préstec hipotecari qualificat, formalitzat per l’adquisició d’habitatge amb protecció oficial, sempre que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria.


La quantia mensual de les prestacions objecte d’aquesta convocatòria s’estableix en funció de l’import del lloguer o de la quota hipotecària fixats per a cada demarcació

Dades Complementàries

Servei que l'ofereix: Agencia de l'Habitatge de Catalunya
> Darrera actualització: 18/03/2014 12:24
DADES DEL CONTACTE
Adreça
Servei Municipal de l'Habitatge i actuacions urbanes. Carrer dels Descalços, 15 / Plaça de Sant Antoni (TARRAGONA)
Telèfon
Tel. 977 244 056 - Fax 977 211 585
Més informació
La prestació es reconeix a partir del mes següent a la presentació de la sol•licitud i s’atorga per un període màxim de dotze mesos.
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat