Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Llei de la Dependència

Cercador de recursos
Àmbit d'Intervenció: Social i Salut
Tipus de Recurs: Ajuts i prestacions economiques i materials
Col·lectiu a qui s'adreça: Gent gran
Territori de cobertura: Tota la Ciutat

Descripció del recurs

prestacions de caràcter universal i públic per atendre situacions de dependència

S'ofereix

Aprovada l’any 2006, comporta l’establiment d’una sèrie de prestacions de caràcter universal i públic per atendre situacions de dependència.


Passos del circuit bàsic d’atenció:

  • Pas 1. Sol·licitud: La sol·licitud pot presentar-se en els diferents registres oficials de les administracions públiques.
  • Pas 2. Determinació del grau i nivell de dependencia: La realització de la valoració del grau i nivell de dependència de la persona sol·licitant la farà un equip especialitzat, seguint els barems de mesura i visitant a la persona en el domicili o lloc de residencia habitual.
  • Pas 3. La resolució del grau i nivel: Un cop realitzada la valoració, el sol·licitant rebrà per correu certificat una resolució on s'indicarà el grau i nivell reconegut. L'emissió d'aquesta resolució és competència de la Generalitat de Catalunya.
  • Pas 4. L'acord PIA (Programa Individual d'Atenció): És competència del govern local, i concretament dels Serveis Socials Bàsics, l'elaboració del PIA on es concreten les prestacions, en forma de serveis i/o prestacions econòmiques, a les quals tenen dret els ciutadans sol·licitants que han rebut la resolució del grau i nivell. Aquest grau i nivell està desplegat segons el calendari que estableix la llei.
  • Pas 5. Resolució de l'acord PIA: La Generalitat de Catalunya emetrà una segona resolució on es plasmaran els serveis i /o prestacions econòmiques que es reflexen a l’acord PIA.

 

Dades Complementàries

Servei que l'ofereix: Participen les diferents administracions
Copagament: Si, a partir d'un nivell determinat d'ingressos
> Darrera actualització: 10/01/2012 08:46
DADES DEL CONTACTE
Telèfon
Telèfon d'Atenció Social: 900 300 500 (Generalitat de Catalunya)
Descarregar PDF
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat