Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Pobresa, inclusió i cohesió social

Parlem d'inclusió

Què és la inclusió social?

La inclusió social representa la possibilitat que totes les persones tinguin les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la vida econòmica, social i política.

La inclusió social permet viure amb un cert nivell de benestar i ser reconegut com a ple membre de la nostra societat. Per tant, està relacionada amb els conceptes d'integració, cohesió i justícia social.

Els canvis que s’han donat a les nostres societats en les últimes dècades —diversificació de tipus de famílies, immigració, envelliment de la població, societat de la informació—, tot i que fan més riques les nostres societats i donen més opcions a les persones per escollir els seus itineraris vitals, suposen que les noves situacions de necessitats socials no es poden associar únicament amb la manca de recursos econòmics. Així sorgeix l’exclusió social com un procés multidimensional i dinàmic on convergeixen diferents situacions de necessitat, originades en diferents àmbits socials de participació i convivència. 

Principals àmbits que poden desencadenar processos d'exclusió social

  • Laboral: atur, treballs precaris, sou insuficient, etc.
  • Econòmic: falta de recursos econòmics, renda baixa, etc.
  • Formatiu: baix nivell formatiu, analfabetisme, etc.                    
  • Sociosanitari: dependència, malalties estigmatitzades, etc.
  • Residencial: entorn degradat, impossibilitat d'accés a un habitatge, etc.       
  • Relacional: inexistència de xarxa familiar, amics, veins, etc.
  • Polític/ciutadà: impossibilitat d'accés als drets o a les polítiques socials, etc.


eixos

D’altra banda, les possibilitats de tenir dificultats en cadascun d’aquests àmbits estan relacionades amb la situació de la persona en relació amb la classe social, el gènere, l'etapa del cicle vital, l'origen o la discapacitat. Així doncs, haver nascut en un entorn de pobresa, ser una dona o abandonar el mercat laboral i jubilar-se poden afavorir l’exclusió social.

De totes maneres, i sobretot amb la crisi actual, l'espai de vulnerabilitat i exclusió social s'amplia, i cada vegada més persones que fins ara havien viscut en un cert benestar veuen com perden qualitat de vida o la veuen en perill. Alguns exemples són les famílies monoparentals amb dificultats de compaginar vida laboral i familiar, els joves amb dificultats a l'hora d'emancipar-se o l’augment del nombre de llars on cap membre treballa.

En definitiva, la inclusió social és l’objectiu comú de les polítiques i les intervencions realitzades des dels diversos agents socials que volen garantir la igualtat d’oportunitats i la dignitat de totes les persones.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat