Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Ajuda mútua

Cooperació, reciprocitat en l’intercanvi de recursos, habilitats i serveis. En el treball en equip acostuma a significar un benefici mutu per als participants.

Aporofòbia

L'odi, rebuig o hostilitat cap a la gent pobra.

Assertivitat

Capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives o manipuladores.

Autogestió

Sistema d'organització basat en l'autogovern i en la independència en la gestió, és a dir, que és un sistema en el qual les persones que hi participen assumeixen el control del procés econòmic, social i/o polític. La idea d'autogestió va lligada a la de poder de decisió sobre les decisions que recauen directament sobre un mateix. És un procés mitjançant el qual es desenvolupa la capacitat individual o grupal per identificar les necessitats bàsiques i els interessos propis, i de defensar-los amb efectivitat en la pràctica quotidiana.

Autonomia

Capacitat personal per controlar i prendre iniciatives pròpies i decisions que afecten directament la vida personal. El concepte d'autonomia personal va lligat al de vida independent, al fet de dirigir les actuacions pròpies i fer un ús efectiu de la llibertat de forma responsable, d'acord amb les normes de la societat.

Avaluació

Permet conèixer com es desenvolupen les polítiques públiques i els programes socials, i quin valor aporten a la societat. És, per tant, una eina per a millorar la intervenció, però també per a donar compte a la societat de com es gestionen els recursos públics.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat