Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Canvi social

Transformació al llarg del temps que afecta, de forma permanent, l’estructura i el funcionament de les organitzacions i en modifica el curs de la història. Els canvis poden ser espontanis; es produeixen davant d’un fet i provoquen respostes de reacció o adaptació.

Capacitats

Actituds afectives, intel·lectuals i físiques que pot utilitzar la persona usuària, sola o amb l'ajuda de la persona professional.

Capital social

Les relacions socials que té la persona o família i que li donen accés a recurosos materials i simbòlics. També indica la sociabilitat d'un conjunt humà, entesa com a capacitat per realitzar un treball conjunt i aconseguir uns objectius col·lectius.

Ciutadania

La ciutadania és el fet que una persona reconeguda com a membre d’una comunitat política.  Ser ciutadà o ciutadana suposa determinats drets socials i polítics, per una banda, i deures cívics, per l’altre. 

Cohesió Social

En sociologia es designa el grau de consens dels membres d'un grup social o la percepció de pertinença a un projecte o una situació comuns. És una mesura de la intensitat de la interacció social dins del grup. Són relacions consensuades, percebudes com a justes entre els grups i que tenen com a objectiu assolir una acció d’interès comú.

Crisi

Interrupció greu de la vida normal com a conseqüència d'un fet inesperat o imprevist que provoca canvis radicals, i que pot portar a situacions que difícilment es poden resoldre amb els mitjans propis, de manera que es necessita un treball de professionals per reduir el xoc.

Cultura

Conjunt de creences que ha funcionat prou bé per ser jutjada com a vàlida i, conseqüentment, per ser ensenyada als nous membres com una manera prou adequada de percebre, pensar i sentir davant de situacions o problemes de la vida. La cultura és omnipresent i col·lectiva, fruit d'un procés d'experiències. És una realitat dinàmica en l'espai i el temps: és el producte d'una història.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat