Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Dependència

Estat, sovint permanent, en què es troba les persones que, per raons derivades l'edat, la malaltia o la discapacitat, i tenen una falta d'autonomia física, mental o sensorial i necessiten atenció d'altres persones o ajudes importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. Per començar, l'ajut ve generalment de la família, però també pot procedir de professionals.

Desigualtats socials

Situació socioeconòmica en la qual un grup o persona rep un tracte diferencial per part d'un altre individu o col·lectiu amb més poder social. Les desigualtats poden produir-se per raons culturals, religioses, ètniques, de gènere, etc., i de vegades es manifesten en l'aïllament, la marginació o la discriminació. És un fenomen que abasta a totes les àrees de la vida social.

Diagnòstic

Anàlisi que es realitza per determinar o interpretar una situació, en què es crea una base de dades i fets recollits, endreçats sistemàticament, que han de permetre jutjar i interpretar, de la millor manera possible, allò que succeeix.

Discapacitat

El model social considera que la discapacitat no és un atribut de l'individu, sinó més aviat una complexa col·lecció de condicions, moltes de les quals són creades per l'entorn social. Per tant, la sol·lució del problema requereix l'actuació social i és responsabilitat col·lectiva de la societat en general per fer les modificacions ambientals necessàries per a la plena participació de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida social.

Diversitat funcional

Terme alternatiu al de discapacitat que ha començat a utilitzar-se a Espanya per iniciativa dels afectats. Pretén substituir conceptes connotats pejorativament, com persona discapacitada o minusvàlida. Amb aquest terme es fa una aposta per una terminologia no negativa, no rehabilitadora, que protegeix les diferències i promociona les potencialitats de la persona en tots els àmbits de la seva vida.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat