Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Economia Submergida o Informal

(Economia irregular, encoberta, subterrània) Part de l'activitat econòmica que es desenvolupa al marge dels registres, estadístiques oficials, de l'Estat i de la llei. És una part de l'economia que no queda reflectida al PIB.

Empowerment (apoderament)

Augment de la fortalesa en les capacitats, confiança, protagonisme de caire espiritual, polític, social o econòmic de persones o comunitats, amb l'objectiu de desenvolupar l'autonomia i control de la pròpia vida. És un procés aplicable a tots els grups vulnerables o marginats.

Estat del Benestar

L'estat del benestar és un concepte que es refereix a tot el conjunt d'intervencions dirigides des de l'Estat orientades a garantir uns serveis mínims a la població a través d'un sistema de protecció social.

Etiquetatge o estigmatització

Procés pel qual un grup influent defineix allò que és normal i considera desviades conductes concretes.

Exclusió social

Concepte multidimensional, que fa referència a un procés de pèrdua d'integració o participació de l'individu en la societat. No és un terme purament econòmic, sinó que fa referpencia a un tipus de participació social més ampli.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat