Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Inclusió Social

Procés que assegura que totes les persones tindran les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la vida econòmica, social i política i per gaudir d'unes condicions de vida normals. La inclusió està relacionada amb la integració, la cohesió i la justícia social. És la possibilitat de participació igualitària de tots els membres d'una societat en tots els àmbits (econòmic, legal, polític, cultural, etc.).

Una societat inclusiva, per tant, disposarà de mecanismes que assegurin el compliment dels drets humans, la dignitat i la participació ciutadana activa de totes les persones que la componen.

Per saber-ne més, podeu consultar l'apartat Parlem d'inclusió.

- Inclusió activa

Intervencions adreçades a capacitar les persones que poden treballar, així com a assegurar nivells de vida dignes i oportunitats de participació social a totes aquelles persones que tindran més dificultats per incorporar-se al mercat laboral (Unió Europea).

Indicador

En l'àmbit social és un concepte associat a la investigació social i a la gestió de projectes socials. Considerat una mesura de resum estadístic referent a la quantitat de un conjunt d'atributs d'una societat. Permet classificar les unitats d'anàlisi de l'objecte d'estudi.

Intervenció professional

Acció o treball que es du a terme a partir d'una demanda social (sol·licitud d'intervenció).

- Intervenció directa

De professional a usuari (relació presencial). Consisteix a donar suport, informar, noves oportunitats, realització d'un treball de seguiment, control, comprensió, consell, etc.

- Intervenció indirecta

La institució fa una recerca o investigació sobre una situació de necessitat. Per això ha de seguir unes fases com documentació, planificació, intervencions en l'entorn dels usuaris, col·laboració, etc.

Integració social

És sinònim de cohesió social. És un procés dinàmic que possibilita que les persones que es troben en un sistema marginal participin del nivell mínim de benestar social d'un determinat país.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat