Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Participació

Acció d'una persona o un grup de prendre part en una situació vital dins l'entorn en què viu.

- Participació ciutadana

Participació dels usuaris, i dels ciutadans en general, en la programació, la implementació, l'avaluació i el control del funcionament dels serveis socials.

Pertinença

Fa referència a l'acció de pertànyer, de formar part de quelcom. Significa alhora integrar o formar part d'alguna cosa així com també ser possessió d'una altre.

Pla d'inclusió social

Instrument transversal de planificació de les polítiques socials i de benestar per lluitar contra els factors d'exclusió social i prevenir-los.

Planificar

Procés preparatori d'un conjunt de decisions per a l'acció futura, adreçada a la consecució d'objectius.

Pobresa

Es refereix a la manca de recursos per satisfer necessitats considerades bàsiques, que influeixen en la qualitat de vida de les persones. És un terme de connotacions sobretot econòmiques que també comporta una categorització social. Al·ludeix als mitjans dels quals disposa una persona per arribar a uns estàndards mínims per participar amb normalitat de la societat. Es parla de pobresa absoluta i de pobresa relativa.

Prestació

Qualsevol actuació, intervenció tècnica, programa, projecte, mitjà o ajuda econòmica o tecnològica que es destina a assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat