Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Recurs

Procediment o instrument per satisfer necessitats, en aquest cas, que apareguin dins la nostra societat destinats directament a col·lectius i/o persones. Existeixen diversos tipus de recursos sanitaris, educatius, econòmics, etc.

Resiliència

La resiliència és la capacitat o aptitud d'una persona o col·lectiu d'afrontar i superar amb èxit les adversitats i dificultats de la vida, de sortir-ne reforçat i transformat positivament, d'una forma socialment acceptable.

Retroalimentació

Procés de compartir observacions, preocupacions i idees, amb la intenció de recollir informació, a nivell individual o col·lectiu, per intentar millorar el funcionament d'una organització o de qualsevol grup format per éssers humans.

Risc social

Situació en què conflueixen factors socials, culturals, econòmics, personals i relacionals que poden dur a l'exclusió social.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat