Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Segregació

Acció de separar, excloure i apartar grups o persones de la resta de la població, en base principalment a plantejaments de tipus racials, sexuals, religiosos, ideològics o a causa de les diferències econòmiques, de classe social, de raça i nivell educatiu.

Serveis socials

Recurs, equipament o activitat que té com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, promoure el desenvolupament de les capacitats personals i el manteniment de la seva autonomia personal, sobre la base del respecte per la dignitat de les persones.

- Serveis Socials bàsics 

Són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen la ciutadania de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

- Serveis Socials especialitzats 

Servei social que forma el segon nivell del sistema públic de serveis socials i dóna resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o disposar de recursos determinats. Els serveis especialitzats ofereixen suports adreçats específicament a la infància, l'adolescència i la joventut, persones grans amb dependència o risc social, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, persones afectats pel virus de la sida, famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social, dones en situació de violència masclista i els seus fills, víctimes de delictes amb violència o persones en risc de patir-ne i persones amb drogodependències.

Sinergia

Resultat de l'acció conjunta de dos o més causes, però caracteritzat per tenir un efecte superior al que resulta de la simple suma d'aquestes causes.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat