Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Tercer sector

Conjunt d'organitzacions privades sense ànim de lucre que treballen per la inclusió i la cohesió socials, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.

Transversalitat

Gestió de processos o de projectes que requereixen la intervenció de professionals i àmbits organitzatius que tradicionalment s'han enquadrat en punts diferencials de l'estructura, sovint allunyats i que acostumen a treballar de forma separada, no integrada. Realització d'una cerca o treball conjunt de major eficàcia i eficiència en la gestió de recursos. Estaríem parlant d'una visió de conjunt que pugui generar una percepció integral i integradora de les necessitats ciutadanes. Capacitats per oferir respostes personalitzades, adaptades a individu i col·lectius.

Treball en xarxa

Tasca conjunta dels serveis des dels quals intervenim. Aquest procés significa la participació en la idea d'un model comú que permeti una millora en la utilització dels recursos i serveis dels que disposem per dur a terme un treball o intervenció.

Espai on cada professional expressa els seus pensaments, idees i suggeriments amb l’objectiu de generar un procés que activi els recursos propis de les famílies i dels professional. Cal, per tant, identificar les expectatives de grup, la demanda familiar, les funcions de cada professional i establir un pla de treball concretant cada tasca i la seva responsabilitat.

Col·laboració externa entre diferents serveis i/o professionals amb la utilització de noves tecnologies de la informació i la comunicació com a eina de contacte i gestió per la bona entesa.

Treball social

Procés d'ajuda on el professional, mitjançant tècniques, promou recursos de la comunitat i de l'individu per ajudar a superar conflictes derivats de la interrelació amb el medi i amb altres individus.

- Treball social grupal

Procés socioeducatiu que tracta de desenvolupar la personalitat i adaptació social de l’individu a través d’experiències de grups i en grups. És un mètode del treball social que ajuda els individus a millorar el seu funcionament social i on els individus s’ajuden mútuament.

- Treball social comunitari

Mètode de treball social que aborda les situacions col·lectives promovent l'organització i el desenvolupament de la comunitat a fi de millorar i transformar les situacions socials d'un espai territorial determinat amb la participació dels membres d'aquesta comunitat.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat