Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Valor social

Referent als impactes més àmplis que els financers dels programes, les organitzacions i les intervencions, incloent el benestar dels individus i les comunitats, el capital social i el medi ambient.

Violencia de gènere

Es tracta d’una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet mateix de ser-ho, pel fet de ser considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. Es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat.

Vulnerabilitat

Concepte que descriu una zona intermèdia entre la integració i l'exclusió social. Una persona vulnerable és aquella en la qual l'entorn personal, familiar-relacional, socioeconòmic o politicoadministratiu pateix alguna debilitat i, en conseqüència, es troba en una situació de risc que podria desencadenar un procés d'exclusió social. El nivell de risc és més alt o més baix en funció del grau de deteriorament de l'entorn.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat