Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Pobresa, inclusió i cohesió social Polítiques i legislació

Polítiques i legislació

Pla Nacional de Joventut a Catalunya: 2020 (Departament de Benestar Social i Família)

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de referència per a la política de joventut i pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn.

Aquest Pla és el resultat d’un procés d’avaluació acurat de l’anterior pla i d’un procés de consulta i participació de tots els agents implicats (Govern, món local i joves) per adaptar aquest full de ruta de les polítiques de joventut a les noves necessitats dels joves i de la societat catalana.

Concretament, el PNJCat 2020 vigent es planteja fer front a set grans reptes que permetran facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves i apoderar la persona jove com a agent de canvi social. Aquests reptes es concreten en 36 objectius estratègics i 179 objectius operatius a treballar fins a 2020.

 

Enllaç

Darrera actualització:  11/07/2018

Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial

Aquesta llei prioritza la mediació entre els bancs i les famílies, preveu mecanismes per reduir els pisos buits, estableix mesures per reallotjar amb lloguer social famílies en risc d’exclusió i preveu expropiar temporalment l’ús de pisos a grans tenidors per disposar d'habitatge públic per fer front a les necessitats de pisos socials i per evitar desnonaments. A més, la llei permet avançar en la gestió de l’ocupació d’habitatges públics i permetrà aplicar l’impost de pisos buits sobre el triple de municipis i dedicar-ne la recaptació a polítiques d’habitatge.

 

Enllaç

Darrera actualització:  11/07/2018

Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (DOGC de 05.08.2015).

Aquesta llei estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores d’aigua potable, electricitat i gas per manca de pagament. De la mateixa manera té per objecte establir mecanismes destinats a resoldre les situacions de sobreendeutament de persones físiques i de famílies, per causes sobrevingudes, especialment pel que fa als deutes derivats de l’habitatge habitual, per mitjà de la regulació d’un procediment extrajudicial i, si escau, d’un procediment judicial.

 

Enllaç

Darrera actualització:  11/07/2018

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat