Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Pobresa, inclusió i cohesió social Polítiques i legislació

Polítiques i legislació

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme (Generalitat de Catalunya)

La Llei del voluntariat té per objectiu regular el model català de voluntariat i la finalitat de “divulgar, fomentar, reconèixer i protegir l’associacionisme i elvoluntariat i donar-los suport com a agents de transformació social”.

El text defineix les persones voluntàries, i estableix els seus drets i els seus deures així com els de l’entitat en el marc de la qual exerceix la seva activitat i els de les persones destinatàries de l’acció voluntària.

La Llei, a més, estableix el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya com a òrgan consultiu i d'assessorament en la matèria.

 

Enllaç

Darrera actualització:  11/07/2018

Estratega Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020

L'Estratègia Nacional Integral per a Persones sense Llar, compta amb cinc línies estratègiques: la prevenció, la sensibilització, la seguretat, la restauració del projecte de vida i la millora de la informació. Entre les principals mesures destaquen algunes com afavorir l'accés a sistemes de rendes mínimes, el foment de la mediació familiar, impulsar suport en situacions de pèrdua d'habitatge, millorar l'ocupabilitat, afavorir contractacions per les empreses d'inserció o crear una Xarxa de Recursos per a aquestes persones, a efectes informatius.

Precisament, un dels aspectes innovadors de l'Estratègia és l'aplicació a Espanya del mètode Housing first - l'habitatge primer - que ha donat molt bons resultats en altres països, especialment Estats Units i Canadà, i que consisteix en destinar un habitatge a una persona sense llar amb una situació de deteriorament important, amb la qual es porta a terme un ampli programa d'acompanyament social per aconseguir la seva reintegració, el que llança notables millores en la seva situació personal, principalment en el seu estat de salut.

 

Enllaç

 

Darrera actualització:  11/07/2018

Llei 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector d'Acció Social

Es va aprovar al Congrés dels Diputats espanyol la Llei del Tercer Sector d’Acció Social a nivell estatal. Segons el Govern espanyol, aquesta nova llei del Tercer Sector té com a finalitat enfortir el paper del Tercer Sector d’Acció Social com a interlocutor davant de l’Administració General de l’Estat a l’hora de dissenyar, aplicar i fer seguiment de les polítiques públiques a l’àmbit social a fi d’afavorir al màxim la distribució de recursos.

La Plataforma del Tercer Sector espanyol considera que l’aprovació d’aquesta llei respon a una demanda reiterada per part de les entitats socials. A més, el text aprovat és fruït d’un procés de discussió i elaboració en el que s’ha tingut en compte la participació de les entitats estatals.

 

Enllaç

Darrera actualització:  11/07/2018

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat