Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Serveis Socials Servei d'Emergències Socials

Servei d'Emergències Socials

El Servei d'Emergències Socials s'enfoca a donar atenció psicosocial i legal immediata a les víctimes de violència, posant al seu abast els recursos específics necessaris, i a complementar les actuacions policials. Es tracta d’un servei de resposta urgent de 19  a 3 h, els 365 dies de l’any.
  • Guàrdia Urbana
  • C. Arquebisbe Pont i Gol, 6
  • Telèfon 092 / 977 240 345
L’equip professional està integrat per tres treballadores socials. La seva missió és proporcionar una atenció adequada a les persones que necessiten una atenció immediata en situacions d’urgència social fora dels horaris de cobertura dels serveis socials: víctimes de violència masclista i/o domèstica i d’altres col·lectius d’especial vulnerabilitat (gent gran, infància, etc.).
La modalitat de prestació és presencial a les dependències de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Serveis que ofereix:

  • Servei d’informació sobre la xarxa de serveis socials bàsics i especialitzats.
  • Servei de primera acollida a ciutadans i ciutadanes o professionals que plantegen una situació d’urgència social o sobre situacions socials desateses, donant orientació i derivant als serveis corresponents.
  • Servei urgent de valoració, diagnòstic i abordatge que proporciona una resposta immediata a les persones que plantegen una situació d’urgència d’alt risc social.
  • Servei d’emergències socials, que proporciona l’abordatge específic i protocol·litzat de situacions de violència masclista, desatenció a la infància i urgències en persones grans, sense sostre i immigrades o refugiades.
Tot això per donar una resposta immediata a les demandes, fent l’acompanyament i oferint suport des del primer moment, així com informació, assessorament i orientació sobre la xarxa de serveis socials bàsics i especialitzats, recursos, o prestacions i serveis als quals es puguin adreçar per aconseguir el tractament i la recuperació després de la vivència de la violència.
Segells de reconeixement d'administració oberta