Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Desenvolupament i Projecció Projectes de planificació estratègica en el marc dels JJMM Tarragona 2018

Projectes de planificació estratègica en el marc dels JJMM Tarragona 2018

 

 

 

 

 

Atesa la importància i rellevància que l’esdeveniment esportiu Jocs Mediterranis té al territori, l'Ajuntament de Tarragona des de Tarragona Impulsa gestiona diversos projectes de planificació estratègica que es desenvolupen en el marc dels JJMM Tarragona 2018.

Es tracta de quatre projectes,  dos projectes presentats a la convocatòria de Desenvolupament Local 2014-2015 regulats per l'EMO/258/2014, de 5 d’agost i dos projectes presentats a la convocatòria de Desenvolupament Local 2015-2016 regulats per  la resolució EMO/744/2015 de 16 d’abril.

Taula estratègica per la dinamització econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les oportunitats generades al voltant del llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018

La Taula serà un espai de reflexió i definició de l’estratègia de llegat dels Jocs Mediterranis 2018, basat en la cooperació i la innovació, que aplegarà a les entitats públiques i privades del territori implicades en l’esdeveniment. Facilitarà el treball col·laboratiu per identificar i definir reptes i oportunitats per generar noves oportunitats d’ocupació al voltant de l’esdeveniment i impulsar projectes estratègics per assolir aquests reptes.

L’objectiu general de la Taula és articular el llegat a curt i mig termini dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 en el desenvolupament socioeconòmic i l’ocupació del territori a través d’un procés obert, creatiu, participatiu i de coordinació de tots els agents implicats –seus, entitats, empreses i ciutadania- que faciliti la potenciació de les iniciatives ja existents i la generació de noves estratègies coordinades d’actuació amb l’objectiu final de generar noves oportunitats d’ocupació.

El Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 marca la finalització del procés de planificació estratègica del llegat i es converteix en el full de ruta que ha de servir al territori de base per articular accions i projectes estratègics de llegat en els propers anys.

Aquí pots descarregar els PDF amb tota la documentació del Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018.

La Taula Estratègica ha estat seleccionada com a una Bona Pràctica en el camp del desenvolupament econòmic i ha estat inclosa al Banc de Bones Pràctiques (BBP) del Govern Local de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals

 

Activitats de difusió de les estratègies de foment de l’ocupació en el marc dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018

El principal objectiu d’aquest projecte és la posada en marxa i l’actualització anual d’un Mapa en línia en el qual estiguin visibles els projectes innovadors en els sectors clau vinculats als Jocs, ja siguin de caire estratègic, empresarial, d’emprenedoria, formació o ocupació, tenint en compte des de la seva concepció, metodologia, i resultats. Bona part dels projectes s’hauran generat en la Taula Estratègica i, per tant, aquest projecte està íntimament lligat al de l’esmentada Taula. Els sectors claus que han estat prèviament identificats són: l’esport, la cultura, turisme i serveis socials, comerç, salut i benestar, i els sectors relacionats amb el model de ciutat intel·ligent (sostenibilitat i eficiència energètica, noves tecnologies...).

Aquest mapa ha de ser una eina dinàmica on es podran registrar projectes innovadors al territori emmarcats en les seus dels Jocs. La radiografia inicial, per tant, anirà evolucionant segons els resultats dels grups de treball, reflectint acords d’estratègies conjuntes, projectes cooperatius, etc. El mapa serà accessible via web per difondre el treball dels grups i les bones pràctiques que sorgeixin.

Pots consultar el mapa d'oportunitats des de la pàgina web del Llegat dels Jocs (www.llegat2018.cat)

Aquestes accions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu en el marc d’un Programa Operatiu de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació dels FSE, per al període 2014-2020.

 


 

Planificació i seguiment de l’estratègia de llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i del seu impacte en la reactivació econòmica del territori

 “Planificació i seguiment de l’estratègia de llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 i del seu impacte en la reactivació socioeconòmica del territori”, dóna continuïtat als resultats assolits a través del projecte de la Taula Estratègica. A través d’aquest projecte es vol fer la planificació i el seguiment de l’execució i promoció a través d’un pla d’acció de l’estratègia de llegat definida i recollida en el Pla Estratègic del Llegat dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, i es vol iniciar el procés de mesurament de l’impacte de l’esdeveniment amb una primera onada de recollida de dades dels indicadors d’impacte.

El projecte es portarà a terme seguint un criteri de descentralització, territorialització i proximitat, tenint present que es tracta d’un projecte socioeconòmic amb dimensió de ciutat.

Aquest projecte ha d’esdevenir la definició i concreció de les accions i projectes estratègics identificats al procés de planificació estratègica del llegat i ha de ser el full de ruta que ha de servir al territori de base per posar els Jocs Mediterranis al servei del territori, integrant els Jocs en els projectes i les polítiques del territori perquè actuïn com a catalitzador aprofitant el momentum de l’esdeveniment i contribueixin als projectes de desenvolupament local. ​

 

Estratègia público- privada per potenciar un entorn territorial innovador per al desenvolupament empresarial i la creació d’ocupació en el marc dels Jocs

El projecte “Estratègia público- privada per potenciar un entorn territorial innovador per al desenvolupament empresarial i la creació d’ocupació en el marc dels Jocs” respon a un dels reptes identificats en els primers tallers de reflexió a l’entorn del llegat dels Jocs:  la necessitat de potenciar i consolidar un model de treball cooperatiu públic-privat al territori que faciliti la introducció de la innovació en les polítiques i actuacions d’ocupació, formació i emprenedoria per tal de fer front als reptes que s’han anat identificant en aquest procés.

Per a Tarragona Impulsa significa un repte de canvi d’estratègies i dinàmiques de les seves actuacions, que han d’actuar, a més, de motors de la innovació en d’altres actors públics locals per tal d’assolir les fites del llegat dels Jocs.

Aquest procés d’innovació s’ha de fomentar tant en el potencial, com en les pràctiques ja existents i la identificació de bones pràctiques aplicables al context territorial i institucional. En aquest cas Tarragona Impulsa actua com a catalitzador i motor de les noves estratègies i funcionament entre els actors del territori.

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta