Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Desenvolupament i Projecció Projectes de suport al Patrimoni Cultural i Turisme

Projectes de suport al Patrimoni Cultural i Turisme

Des de l’àrea d’emprenedoria i desenvolupament econòmic de Tarragona Impulsa, es treballa per la promoció econòmica i foment de l’ocupació en el sector estratègic del Patrimoni Cultural i Turisme implementant accions i mesures perquè aquest sector esdevingui un veritable motor econòmic de la ciutat millorant l’oferta actual i fent-ne una bona comunicació i difusió, tant a nivell nacional com internacional.

Aquesta tasca es duu a terme amb la realització d'accions alineades d’acord al Pla d’Acció de Tarragona Impulsa i que en aquest àmbit es desenvolupa d’acord a tres eixos principals:

Treballar per millorar l’entorn del teixit productiu per atraure i potenciar l’activitat econòmica i la creació d’oportunitats al territori

Aquesta tasca s’està duent a terme principalment amb accions formatives i de sensibilització amb un marcat component tecnològic i altres aspectes que giren al voltant de la indústria 4.0. Aquestes activitats estan adreçades tant a personal tècnic especialitzat com a empreses (PIMES i autònoms), start ups (emprenedors) i estudiants de grau.

Activitats:

WORKSHOP: Les oportunitats de les dades obertes per al turisme, la cultura i el patrimoni (any 2019)

JORNADA TECNOLÒGICA EN L’ÀMBIT DEL PATRIMONI CULTURAL: Tic, gestió documental i noves oportunitats professionals (any 2019)

APERITIU TECNOLÒGIC: L’ús de les dades en el nou paradigma turístic (any 2020)

EL LIDERATGE DE LA DONA I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL SECTOR TURÍSTIC DINS LA NOVA ERA DIGITAL (any 2021)

COL·LABORACIÓ EN LA JORNADA INDÚSTRIA 4.0 I LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Informació

AUTOFORMACIÓ: Coronavirus, mesures preventives i com gestionar-les (any 2020)

Informació

MANTENIMENT D'ESPAIS DEL PATRIMONI CULTURAL AMB LA CASA D'OFICIS , DINS EL PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS

Informació any 2020
Informació any 2021

Planificar i executar en base a l’observació de la realitat, la detecció de necessitats, la coordinació i l’avaluació del que fem

Mitjançant estudis i aliances amb altres agents de l’entorn, s’estan duent a terme projectes com el de sistematització del recull d’informació de visitants als espais museístics del MHT. Es preveu realitzar un estudi de visitants que permeti una major presa de decisions futures i optimitzar recursos i generar noves oportunitats de creixement econòmic.

Durant el 2020 es va formalitzar un conveni de col·laboració amb Eurecat.

Fomentar la relació i teixir complicitats i aliances a nivell d’Ajuntament i amb municipis i agents de l’entorn

A finals del 2019 es va crear la Mesa de desenvolupament econòmic, que ha estat el germen d’un nucli de coordinació entre departaments on es treballa en una doble vessant: a nivell polític i tècnic amb la participació dels diferents agents econòmics i el teixit productiu de la ciutat.

Han sorgit projectes comuns com la celebració del XX aniversari de Tarragonal declarada ciutat Patrimoni Mundial i la coordinació conjunta per la promoció de la campanya de Nadal 2020-21.

Activitats:

II JORNADA DE COMERÇ I TURISME

WEBINAR "Tecnologia i nous perfils professionals al servei del patrimoni arqueològic" 

Aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta