Important transformació d’espai industrial a terciari, que complementa les funcions de centralitat i comercials a la zona urbana de Campclar amb 11.676 habitants (8,5 % de la població de la ciutat).

Aquest és l’únic polígon de la zona sud amb vocació de mitjana i gran superfície comercial. La seva extensió és de 37,45 ha i s’estructura a partir de parcel·les en filera al lateral sud de la carretera de València i d’altres amb façana al vial sud del Camí Vell de Salou, i els carrers transversals A, B i C del PPU-13 d’oest a est. Inclou, també, el sector entre el Camí Vell de Salou i la línia fèrria de Reus o Flix urbanitzat amb anterioritat.

 • Subministrament d'energia elèctrica
 • Subministrament d'aigua
 • Recollida RSU (Residus sòlids urbans i recollida mancomunada)
 • Fibra òptica
 • Transport públic
 • Aparcament públic
 • Associació empresarial
 • Bancs i/o caixers

La delimitació general, més àmplia que la del propi pla parcial 13, s’emmarca al nord per la carretera de València; a l’oest, pel carrer C del PPU-13; al sud, per la línia fèrria de Reus o Flix, i a l’est, per l’estació de xarxa elèctrica i la partió amb el nou terme municipal de la Canonja.

Aquest nou polígon va quedar urbanitzat totalment pel sistema de cooperació el 2005, i en va resultar per cessió una important zona verda i d’equipaments municipal amb accés pel vial del Camí Vell de Salou. Properament es completarà el tràmit que classifica el PPU-13 dins la trama urbana consolidada (TUC).

Accessos

Carretera de València N-340: accés nord, convertit en eix urbà de la zona de Campclar. Permet accedir a l’est a la N-241/A-27 (5 min), també al centre de la ciutat (8 min), i a l’oest a l’A-7 (12min) i al conjunt de la gran zona urbana de Ponent.

Autovia de Salou C-31B: accés sud. A l’est entronca amb la N-340 i els polígons de Francolí i Entrevies i per l’oest s’accedeix als nuclis urbans de la Pineda Platja (10 min) i Salou (12 min). La Generalitat de Catalunya, com a titular competent de la via, té prevista l’execució d’una rotonda a la intersecció d’aquesta autovia amb el Camí Vell de Salou i el carrer C del PPU-13.

Altres accessos d’interès: els planejaments urbanístics de Tarragona i la Canonja recolliran l’allargament del vial del Camí Vell de Salou fins a la terminal ferroviària de mercaderies del polígon químic sud en el terme de la Canonja.

El desenvolupament de l’àrea és força recent, tot i que existeixen activitats localitzades amb anterioritat, com Red Eléctrica SAU, Endesa Distribución Eléctrica SL, Cementos Esfera, Makro (Makro Autoservicio Mayorista SA), Sandoval Importa SA o Seur (Tarracodis SA).

L’àrea de més nova urbanització inclou principalment instal·lacions al lateral de la N-340: Wala Sports (gran superfície especialitzada en roba, calçat i material esportiu); Brico Depôt (bricolatge i construcció), i Mercadona (supermercat d’alimentació i complements per la llar i la persona). Actualment, s’estan portant a terme les obres d’Aldi (grup alemany dedicat principalment a assortiments d’alimentació).

En conjunt, el desenvolupament del PPU-13 es troba al 42 % de la seva ocupació, i suposa una inversió de 120 M€ i de 250 llocs de treball estimats. L’impacte final previst amb la consolidació del sector és de 280 M€ i més de 1.000 llocs de treball.

En conjunt, les empreses localitzades avui són 17 i el nombre aproximat de treballadors són 320.

 • Situació en l’eix urbà sud, en ple desenvolupament d’activitats econòmiques, i que comunica la zona de residencial de ponent.
 • Nova àrea comercial i urbana que aglutina un conjunt de marques comercials insígnia i inversió considerables. Molt atractiva per al desenvolupament de mitjana i gran superfície.
 • Connexió ràpida amb les principals vies d’accés a la ciutat.
 • Bona comunicació amb el nus A-7/T-11, principalment d’activitat comercial també, a través de l’actual Rambla de Campclar (10 min). Futur enllaç amb el desenvolupament del PPU-10 amb la N-340.
 • Proximitat al nucli central urbà de Tarragona i les àrees residencials i turístiques de Salou i de Vila-seca.

L’Ajuntament de Tarragona gestiona els vials públics, infraestructures, serveis i la zona verda i d’equipaments:

 • Tel.: +34 977 243 609

El PPU-13 té constituïda una associació d’empreses i propietaris del sòl:

 • Tel. +34 977 219 676

Característiques urbanístiques de les parcel·les

 • Parcel·la mínima: 900 m2
 • Ocupació màxima: 60 %
 • Separacions façana i carrer: 5 m
 • Volum màxim: 3,10 m3/m2
 • Alçada màxima: 9-15 m

Any d’urbanització

Finalitzada a tota l’àrea el 2005

Nivell d’ocupació

42 %

Sòl net total / Volum màxim edificable

37,45 ha / 1.236.843 m3

Sòl per activitat econòmica

Terciari principalment

Número de parcel·les

A la zona hi ha un total de 36 parcel·les cadastrals (17 empreses actualment).

Qualificació i usos del sòl

 • Sòl urbà d’ús industrial / transformació d’ús PDAITCT (Pla Director Urbanístic de la Indústria i el Turisme al Camp de Tarragona)
 • Usos compatibles: hoteler, comercial, oficina, restauració, recreatiu musical, lleure, serveis, magatzem, estació de servei, aparcament, dotacional i/o sistema d’equipaments

Galeria d'imatges

Segells de reconeixement d'administració oberta