Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Cursos de formació Muntatge instal·lacions electrotècniques

Muntatge instal·lacions electrotècniques

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris.

190 hores teoricopràctiques + 50 hores pràctiques a empreses

 

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa està dins la formació integradora del Projecte Treball als Barris i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat que l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de Part Alta o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

  • joves que han abandonat el sistema educatiu,
  • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere,
  • persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris,
  • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació.

Objectiu

Realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’instal•lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis per a diversos usos i instal•lacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent. 

 

Mòduls formatius

El curs es basa en el Certificat de Professionalitat ELE255_1 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS.

 

Específicament els mòduls que es realitzaran són els següents:

Mòdul Formatiu 0816_1 (Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis):

UF0538: Muntatge d’elements i equips d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis (80 h)

1. Característiques elèctriques i mesures de magnituds

2. Elements i equips d’una instal·lació elèctrica

3. Instal·lació d’elements i equips de les instal·lacions elèctriques en edificis

4. Substitució d’elements avariats en les instal·lacions elèctriques

 

Mòdul Formatiu 0817_1 (Operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions):

UF0542: Muntatge d’elements i equips en instal·lacions de telecomunicacions en edificis (70 h)

1. Preparació de canalitzacions

2. Conductors en instal·lacions de telecomunicacions

3. Col·locació de fixacions a les instal·lacions de telecomunicacions

4. Muntatge de canalitzacions de conductors

5. Instal·lació i fixació d’equips

6. Instal·lació i muntatge d’antenes

UF0540: Prevenció de riscos laborals i medioambientals en les operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (30 h)

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina

2. Riscos generals i la seva prevenció 3. Actuació en emergències i evacuació

4. Prevenció i seguretat en el muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions Orientació Laboral i Sensibilització en Gènere i mediambiental (10 h)

 

Inscripció

Segells de reconeixement d'administració oberta