Esteu aquí: Inici Formació Cursos de formació Pintura i materials d’imprimació

Pintura i materials d’imprimació

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als Barris.

160 hores teoricopràctiques + 50 hores pràctiques a empreses

 

Competència general

Capacitat per executar procediments i preparació d’equips i mitjans en treballs de pintura en construcció segons les instruccions tècniques rebudes i les prescripcions establertes en matèria de seguretat i salut.

 

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa està dins la formació integradora del Projecte Treball als Barris i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que malgrat que l’hagin obtingut no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de Camp Clar o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

 • joves que han abandonat el sistema educatiu,
 • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere,
 • persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris,
 • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació.

 

Continguts d'aprenentatge

Relació de mòduls formatius i d’unitats formatives del certificat de professionalitat que correspon: 

MF0873_1: Pintura i materials d’imprimació i protectors en construcció.

UF0645: Procés i preparació d’equips i mitjans en treballs de pintura en construcció (40h)

 1. Treballs elementals en les obres de pintura en construcció
 2. Ús d’útils, eines i petita maquinària de pintura en construcció

UF0646: Aplicació de pintures i imprimacions protectores (80h)

 1. Recepció de pintures per tractaments especials i protectors en construcció i els seus recolzaments d’aplicació
 2. Recepció d’imprimacions i protectors de paraments de construcció i els seus recolzaments d’aplicació
 3. Elaboració de barreges i aplicació d’imprimacions en superfícies de construcció
 4. Elaboració de barreges i aplicació de tractaments especials i protectors en construcció

 

Mòdul de formació complementària en orientació laboral, sensibilització en igualtat de gènere i medioambiental (10 h)

Mòdul de PRL específic en tasques de pintura i materials d’imprimació (30h)

Mòdul de pràctiques laborals no professionals (40h)

 

Capacitats a assolir


C1: Descriure els processos d’execució de pintures en construcció, identificant les necessitats de tractaments dels diferents tipus de recolzaments, relacionant els diferents tipus de pintures i les seves propietats, i precisant mètodes de treballs

C2: Operar amb diferents equips de protecció individual, eines i màquines, respectant les instruccions rebudes sobre les metodologies de treball, condicionament de seguretat i operacions de fi de jornada.

C3: Instal·lar els mitjans auxiliars i col·laborar en la instal·lació dels mitjans de protecció col·lectiva associats a la pintura en construcció, respectant les instruccions rebudes en quant a metodologies de treball.

C4: Descriure i emmagatzemar barreges genèriques de pintures, vernissos i plastecides, seguint les instruccions d’elaboració i observant les condicions de qualitat i seguretat establertes

C5: Definir i aplicar imprimacions i pintures protectores mitjançant tècniques a pistola, rodet i brotxes.

 

Perfil professional associat

 • Ajudant de pintor

 

 

 

 

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat