Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Cursos de formació Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

Operacions bàsiques de pisos en allotjaments

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte "Treball als Barris"

 

135 hores teoricopràctiques + 40 hores pràctiques a empreses

Dates: del 21.02.18 al 06.04.18

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 hores

Lloc: Cr. Apodaca n-12, Tarragona (Fundació Formació i Treball)

 

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa és dins la formació integradora del projecte "Treball als barris" i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació o amb dèficits formatius, les que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i les que, tot i haver-lo obtingut, no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del barri de Campclar o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

  • joves que han abandonat el sistema educatiu
  • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere
  • persones nouvingudes procedents de països extracomunitaris
  • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació

 

Continguts d'aprenentatge

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives:

MF0706_1: Arrenjament d'habitacions i zones comunes en allotjaments. (120 hores)

UF0038: Aprovisionament i organització de l'office en allotjaments. (30 hores)

UF0039: Neteja i posada a punt de pisos i zones comunes en allotjaments. (60 hores)

UF0040: Atenció al client en la neteja de pisos en allotjaments. (30 hores)

MP0011: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions bàsiques de pisos en allotjaments. (40 hores)

Mòdul complementari: PRL, Sensibilització medioambiental i igualtat de gènere. Orientació laboral (15 h)

Capacitats formatives:

CF1. Descriure les fórmules més habituals d'establiments d'allotjament, identificant l'estructura i funcions del departament de pisos.

CF2. Descriure les tècniques d'aprovisionament, control i inventari d'existències aplicades a l'àrea de pisos.

CF3. Interpretar correctament informació oral i escrita i emplenar la documentació necessària per a la neteja i posada a punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes.

CF4. Utilitzar equips, màquines i utillatge que conformen la dotació bàsica de l'àrea de pisos, d'acord amb les seves aplicacions i en funció del rendiment òptim.

CF5. Aplicar tècniques de neteja i posada a punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes, utilitzant maquinària i utillatge adequats.

CF6. Aplicar tècniques de neteja i manteniment del mobiliari i elements decoratius, utilitzant els productes i utillatge adequats.

CF7. Reconèixer les tècniques bàsiques de comunicació i atenció al client, aplicant les que són adequades a diferents tipus d'usuaris de serveis d'allotjament.

CF8. Reconèixer i aplicar les normes i mesures internes de seguretat, higiene i salut en els processos de preparació i posada a punt d'habitacions, zones nobles i àrees comunes.

 

Inscripcions

Les persones interessades han d'emplenar el full de preinscripció a les instal·lacions de Tarragona Impulsa (av. Vidal i Barraquer, s/n, M1), Espais de Trobada de Campclar (Riu Llobregat, 10) o Centre Sociocultural de la Part Alta (c. Puig d'en Pallars, s/n) adjuntant el currículum, una còpia del DNI o NIE i la targeta de l'atur o millora de feina. L'horari de preinscripcions és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta