Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Ocupació Formularis valoració Actualització dades currículum vitae

Actualització dades currículum vitae

Actualització dades currículum vitae

Aquest formulari només permet actualitzar les dades del currículum vitae a les persones ja inscrites a la Borsa de Treball. Per formar part de la Borsa de Treball cal posar-se en contacte amb el Servei Municipal d'Ocupació (SMO).

Dades de contacte
Dades laborals
Afegeix la nova formació realitzada
Afegeix les noves feines realitzades
Enumera les feines per les quals et podem trucar en el cas que arribi una oferta a la borsa de treball
Especifica, si cal, l'horari laboral que necessites. Recorda que només et trucarem per ofertes amb aquest horari
Per exemple: carnet de conduir, idiomes, etc.
Situació laboral actualCurrículum


El/la usuari/usuària d'aquest formulari declara que les dades consignades són certes i autoritza l'SMO per a la seva inclusió a la Borsa de Treball -d'acord amb el previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal- i a la seva utilització per a la intermediació amb les ofertes de treball i/o altres accions de formació/ocupació, en el ben entès que la tramitació de les ofertes no implica conformitat de l'SMO amb el seu contingut, entenent que l'empresa ha d'actuar de conformitat amb la legislació laboral i de Seguretat Social en vigor.

Les dades no es poden utilitzar per a finalitats diferents a aquelles per a les quals han estat recollides.

Segells de reconeixement d’administració oberta