Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Ocupació Formularis valoració Valoració de les empreses de la Borsa de Treball del Servei Municipal d'Ocupació

Valoració de les empreses de la Borsa de Treball del Servei Municipal d'Ocupació

Valoració de les empreses de la Borsa de Treball del Servei Municipal d'Ocupació

Per tal de millorar els nostres serveis i segons el sistema de gestió de qualitat implantat segons la ISO 9001:2001, agrairem ens complimenteu l'enquesta següent.

Borsa de treball
Valora de l'1 al 10 el servei (el valor 1 indica valoració pèssima i el valor 10 indica valoració òptima)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Informació rebuda
Atenció rebuda
Rapidesa en la tramitació
Adequació dels candidats preseleccionats
Valoració de la qualitat de la borsa de treball
Satisfacció general del servei
Com heu conegut la borsa de treball?
Pàgina web
Valora de l'1 al 10 el servei (el valor 1 indica valoració pèssima i el valor 10 indica valoració òptima)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Informació disponible
Utilitat de contingut
Facilitat de navegació
Disseny
Velocitat
Estructuració del contingut
Valoració general del web

El/la usuari/usuària d'aquest formulari declara que les dades consignades són certes i autoritza l'SMO per a la seva inclusió a la Borsa de Treball -d'acord amb el previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal- i a la seva utilització per a la intermediació amb les ofertes de treball i/o altres accions de formació/ocupació, en el ben entès que la tramitació de les ofertes no implica conformitat de l'SMO amb el seu contingut, entenent que l'empresa ha d'actuar de conformitat amb la legislació laboral i de Seguretat Social en vigor.

Les dades no es poden utilitzar per a finalitats diferents a aquelles per a les quals han estat recollides.

Segells de reconeixement d’administració oberta