Dades generals IMSST

L'Ajuntament de Tarragona acordà, l'any 1986, la creació de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), que forma part de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona i té com a finalitat donar un servei integral a la ciutadania des de diferents àmbits d’actuació: Serveis Socials, llars de gent gran i activitats d’envelliment actiu, la biblioteca pública de Torreforta i els Centres Cívics.

Per una banda, l’Àrea Bàsica de Serveis de Tarragona és la porta d’entrada habitual i l’eix vertebrador del sistema de serveis socials, i està integrada pel conjunt de professionals i personal administratiu, serveis, recursos, prestacions, activitats, programes i equipaments destinats a l’atenció social de les persones empadronades al municipi. L’atenció a les persones es basa en el principi de proximitat, per tant, els centres estan distribuïts per zones i barris de la ciutat.

Aquesta tasca es complementa amb serveis més específics i que acaben d’articular una xarxa de serveis socials molt àmplia que va des de l’atenció a les persones sense sostre o l’acollida de persones immigrades al desenvolupament de projectes comunitaris al servei de la població dels barris.

A l’Institut Municipal de Serveis Socials es gestionen 14 llars de jubilats arreu de la ciutat on es desenvolupen més de 12 activitats diferents pensades específicament per la gent gran.

Així mateix amb la biblioteca pública de Torreforta i els 6 Centres Cívics repartits arreu de la ciutat obrim les portes a la participació, al lleure i al desenvolupament cultural de la comunitat.

Els seus estatuts van estar renovats i actualitzats mitjançant acord plenari de data 24 d'octubre de 2014, i en ells se li atorga la categoria d'organisme autònom local de caràcter administratiu sense afany de lucre. Com a servei personalitzat de gestió directa, l'organisme està dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment de les finalitats que determinin els seus estatus.

 

En aquest enllaç podeu consultar el text íntegre dels estatuts, publicats a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.


Els objectius de l'IMSST són:

  • Posar els serveis socials a l’abast de tots els ciutadans del municipi de Tarragona.
  • Dissenyar i organitzar les polítiques socials del municipi de Tarragona.
  • Prevenir i tractar l’exclusió social de les persones, famílies o grups del nostre territori.
  • Programar, prestar i gestionar els Serveis Socials d’Atenció Primària i els serveis Socials especialitzats de l’Àrea bàsica de serveis socials de Tarragona.
  • Cercar la formació contínua dels professionals i tècnics responsables de l’atenció a persones.
  • Promoure i establir els mecanismes de coordinació i cooperació entre els serveis socials d’atenció primària, els serveis socials especialitzats del Sistema Català de serveis socials i altres xarxes d’atenció a les persones (sanitària, d’ensenyament, justícia, habitatge, formació d’adults,...) per tal d’oferir una atenció integral personalitzada als nostres ciutadans.
  • Promoure la participació, cooperació i coordinació entre les diferents administracions públiques i les entitats privades, especialment la iniciativa social, amb responsabilitat en matèria de serveis socials dins del municipi de Tarragona, així com vetllar pel bon funcionament de les relacions entre les mateixes.

 

Podeu accedir al catàleg general de serveis de l'IMSST en aquest enllaç.

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat