Esteu aquí: Inici Urbanisme i obres Projectes d'obres municipals Projectes d'obres municipals Plaça de l'església de Bonavista

Projecte de remodelació de la plaça de l'església de Bonavista

Característiques actuals

El barri de Bonavista disposa entre els carrers vuit, nou i vint-i-dos d’una zona de lleure infantil la qual es troba en mal estat i no és accessible. L’Ajuntament de Tarragona vol millorar i reconvertir aquesta zona en un parc infantil que també sigui adaptat per nens amb deficiències físiques i psíquiques. Té una superfície de 1.624 m2 i disposa d’una barana metàl·lica que delimita tot el seu perímetre amb 4 entrades.

El paviment existent és de sauló part del qual ha estat arrossegat per l'escorrentia de l’aigua de pluja i s’ha acumulat a la zona amb cota més baixa de la plaça.

El parc disposa de bancs i papereres, les quals es retiraran, i 11 jocs diferents, la major part dels quals s’aprofitaran.

Ni el mobiliari urbà ni els jocs existents són adaptats per a persones amb discapacitat física.

Descripció de l’actuació i superfícies

Es projecta un parc de 1.624 m2 on es diferencien tres àmbits:

Zona < 3 anys: correspon a la zona d’estada destinada principalment als nens menors de tres anys, ja que disposa dels jocs més apropiats a aquest rang d’edat. Tindrà una superfície de 504,03 m2.

Zona > 3 anys: correspon a la zona destinada principalment als nens majors de tres anys, ja que disposa dels jocs més apropiats a aquest rang d’edat. Tindrà una superfície de 153,30 m2.

Zona de parc sensitiu: correspon a una zona del parc orientada al desenvolupament sensorial de les persones de tots els rangs d’edat, i on es pretén integrar i cohesionar les diferents edats, ètnies i cultures que habiten al barri. Tindrà una superfície de 500,01 m2.

La superfície restant, 466,66 m2, corresponen a les zones verdes i els camins interiors.

El parc serà travessat per dos camins que permetran l’accés des de l’exterior i distribuiran la circulació als diferents àmbits del parc. La circulació per aquests àmbits serà lliure, ja que estaran pavimentats a un únic nivell i no es disposarà de cap barrera arquitectònica que limiti l’accés a excepció d’una part de la zona de parc sensitiu que estarà pavimentat a dos nivells.

Les actuacions principals a realitzar al parc són:

  • Retirada d’elements no apropiats i moviment de terres.
  • Pavimentació, mobiliari urbà i tancaments.
  • Estructures
  • Jocs infantils.
  • Xarxa d’aigua.
  • Xarxa de drenatge.
  • Enllumenat públic.
  • Jardineria i reg.
  • Senyalització

 

Pressupost

El pressupost estimat de l'actuació és de 405.502,00 euros (IVA inclòs).

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat