Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Cercador de recursos
Segregació

Acció de separar, excloure i apartar grups o persones de la resta de la població, en base principalment a plantejaments de tipus racials, sexuals, religiosos, ideològics o a causa de les diferències econòmiques, de classe social, de raça i nivell educatiu.

Serveis socials

Recurs, equipament o activitat que té com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, promoure el desenvolupament de les capacitats personals i el manteniment de la seva autonomia personal, sobre la base del respecte per la dignitat de les persones.

Serveis Socials bàsics 

Són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen la ciutadania de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Serveis Socials especialitzats 

Servei social que forma el segon nivell del sistema públic de serveis socials i dóna resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o disposar de recursos determinats. Els serveis especialitzats ofereixen suports adreçats específicament a la infància, l'adolescència i la joventut, persones grans amb dependència o risc social, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, persones afectats pel virus de la sida, famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social, dones en situació de violència masclista i els seus fills, víctimes de delictes amb violència o persones en risc de patir-ne i persones amb drogodependències.

Sinergia

Resultat de l'acció conjunta de dos o més causes, però caracteritzat per tenir un efecte superior al que resulta de la simple suma d'aquestes causes.

Compartir

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat