Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici El Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Què és el Pla?

El Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona (PLICST) és l'instrument d'ordenació i de direcció estratègica de les accions d'inclusió i de cohesió social realitzades el nostre territori. Representa una nova manera de fer polítiques socials, vers una culura de la planificació de l'acció social, que implica abordatges integrals i transversals, des de la proximitat i amb el protagonisme d'agents i recursos del territori.

Avui, les desigualtats socials i els processos d'exclusió s'han diversificat i arriben a nous sectors de la ciutadania. Per altra banda, la diversitat social i cultural ens ofereix noves oportunitats de creixement col·lectiu però també nous reptes per a la convivència. Per aquest motiu, el PLICST s'incorpora plenament en un procés més ampli de lluita contra l'exclusió i la fractura social i que estableix la inclusió social com una prioritat fonamental.

Aquest projecte estratègic, juntament amb altres plans de ciutat ja existents, forma part del repte de Tarragona de conformar un model de ciutat més integral. Un model de ciutat que faci possible un creixement equilibrat i que tingui cura de la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

El PLICST entès com el marc que dóna sentit, coherència i direcció estratègica des d'on treballa i cercar solucions plegats, cadascun des del seu lloc o des del seu paper, donant una mateixa direcció a les diverses accions d'inclusió i cohesió social. Una eina accessible que permeti una detecció de les situacions de vulnerabilitat, una planificació integral de les actuacions, i un abordatge de forma participativa i transversal, considerant les singularitats dels diferents barris de Tarragona.

Eixos estratègics de les accions que desenvolupa el PLICST

  • Afeblir els factors generadors d'exclusió i de vulnerabilitat social, incidint en els diferents àmbits d'inclusió social (educació, salut, habitatge, treball, etc.).
  • Promoure l'autonomia de les persones i dels col·lectius socials més desafavorits facilitant la seva entrada en les diferents esferes socials de participació.
  • Promoure la cohesió social a partir del sentiment de pertinença a la ciutat amb uns objectius i unes aspiracions comunes.


Funcions del PLICST

  • Conèixer els principals processos d'exclusió i fractura social de la ciutat, així com quins són els col·lectius més vulnerables. Analitzar les intervencions dels diferents agents socials, amb l'objectiu de detectar buits, dèficits de coordinació i formes més eficients d'actuar.
  • Treballar en xarxa i posar en marxa mecanismes de coordinació entre entitats i institucions.
  • Assesorar els diferents serveis sobre temes d'inclusió i cohesió social.
  • Sensibilitzar la ciutadania en la importància d'assolir una ciutat inclusiva i cohesionada.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat