Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Fases del Pla

  • Diagnosi. És una fase d’aproximació i coneixement de la realitat social municipal respecte del fenomen de l’exclusió. Els resultats de la diagnosi són tres mapes: el mapa de la vulnerabilitat (detecció de factors generadors d’exclusió i de col·lectius vulnerables); el mapa relacional (dels actors i les seves interrelacions) i el mapa de serveis i recursos per la inclusió. El conjunt d’aquests tres mapes constituirà el diagnòstic de la inclusió social.
     
  • El pla d’acció. Aquesta fase s’ha d’elaborar a partir de la informació que proporciona la diagnosi. El seu objectiu és proposar mesures d’actuació per a incidir a favor de la inclusió social del municipi i establir-ne una priorització temporal.
     
  • L’avaluació. És, de fet, una fase que abasta tot el procés ja que s’inicia quan comença el pla d’acció i té dues finalitats: veure els resultats de les accions (l’impacte) i veure el compliment del procés per tal d’introduir les modificacions necessàries per al compliment dels objectius.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat