Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Desenvolupament i Projecció Economia Blava GALP Costa Daurada

GALP Costa Daurada

La Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible impulsa i dona suport a les iniciatives de desenvolupament local participatiu en pesca i aqüicultura a Catalunya a través del Fons Europeu Marítim de la Pesca i de l'Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027, amb l’objectiu d’establir una xarxa de Grups d'Acció Local de Pesca (GALP) que abasti tot el litoral català.

Les estratègies de desenvolupament local participatiu (EDLP) dins del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) són el document marc on el partenariat que formen els Grups d’Acció Local Pesquers acorden per a un àmbit territorial delimitat.

Grup d'Acció Local Pesquer Costa Daurada

Durant els anys 2021 – 2022, representants dels següents organismes han estat treballant, en qualitat de socis - fundadors, en la constitució del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Daurada, perquè aquest esdevingués una realitat al territori:

  • Confraries de pescadors de: Cambrils, Calafell, Torredembarra, Tarragona i Compestar com a entitat privada
  • Ajuntaments de Cambrils, Calafell Torredembarra i Tarragona
  • Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona

La finalitat d’aquest GALP és: “El foment del creixement, la inclusió social, la creació d’ocupació i el recolzament a l’ocupació i la mobilitat laboral en les comunitats costaneres i d’interior dependents de la pesca i l’aqüicultura, inclòs la diversificació de les activitats realitzades en el marc de la pesca i respecte a altres sectors de l’economia marítima”.

Per tal de donar resposta en aquest àmbit territorial concret i la resta de litoral català, en data 9 de febrer de 2023 es va inscriure l’associació denominada GALP COSTA DAURADA a la secció primera del Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya.

El 13 de febrer de 2023, l’associació va presentar la seva candidatura com a GALP COSTA DAURADA en el marc de l’ORDRE ACC/276/2022, de 19 de desembre, per la qual es feia pública la convocatòria per a la selecció dels grups d'acció local de la pesca (GALP) en el desenvolupament local participatiu del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027.

En aquesta ordre, s'estableix el contingut mínim de les estratègies de desenvolupament local participatiu i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació d'estratègies de desenvolupament local.

Estratègies de desenvolupament local pesquer

Amb la selecció de la candidatura del GALP Costa Daurada, que abasta els municipis pesquers de Cambrils, Tarragona, Torredembarra i Calafell, amb una superfície de 122 km2 i les comarques del Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès que queden integrades en el GALP, s’inicia l’elaboració de l’estratègia de desenvolupament per tal de poder optar a les ajudes. Per a la redacció i elaboració de l’esmentada estratègia, que s’haurà de presentar abans del 31 de juliol de 2023, l’associació GALP COSTA DAURADA ha rebut una ajuda d'11.733,83 €.

Les estratègies de desenvolupament local pesquer s’adrecen principalment a:

  • La creació de llocs de treball del sector pesquer
  • L’augment del valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura
  • La diversificació de l’activitat pesquera (amb una important incidència en el turisme pesquer i la pesca turisme)
  • El foment de l’economia blava
  • La protecció del medi ambient territorial
  • La protecció i recuperació del patrimoni cultural dels municipis pesquers, el foment de la cohesió social (amb una important incidència sobre la incorporació de la dona i del jovent, i la formació i capacitació dels professionals del sector pesquer)
  • Impuls en les comunitats locals de mecanismes de participació local i nous models de governança

Notícies relacionades:

Segells de reconeixement d'administració oberta