El polígon Riu Clar es troba en un emplaçament estratègic, ja que a les seves proximitats transcorren les principals vies de comunicació. La seva superfície és de 112,7 hectàrees netes amb previsió d’ampliació en un nou pla parcial urbanístic, fet que suposarà la consolidació de tot aquest espai industrial i logístic. La parcel·la mínima disposa de 2.500 metres quadrats amb una ocupació màxima del 60 %.

El polígon de Riu Clar es va construir a la dècada dels vuitanta del segle XX. Als anys noranta hi va haver una nova fase d’urbanització, fet que va implicar un important increment d’empreses i que es convertís en un dels polígons més extensos de Tarragona. No fou fins a la rehabilitació urbanística completada el 2005 que va obtenir tots els serveis urbanístics actuals. Les dues fases de construcció són una primera entre la carretera T-721 i l’A-27 i una segona des de la T-721 fins a l’A-7.

Actualment, compta amb múltiples serveis i equipaments, que afavoreixen el desenvolupament econòmic i industrial. El polígon té com a ús principal indústria diversificada i empreses del sector transport; també s’hi desenvolupen altres activitats comercials, d’oficina, restauració, musical, lleure, magatzems, estació de servei, aparcament, deixalleria i esportiva. El factor de localització més competitiu és la bona connectivitat que disposa.

 • Subministrament d'energia elèctrica
 • Subministrament d'aigua
 • Recollida RSU (Residus sòlids urbans i recollida mancomunada)
 • Transport públic (PDF)
 • Estació de servei, aparcament públic
 • Associació empresarial
 • Allotjament i restauració

La situació del polígon és extraordinàriament positiva, ja que es localitza en un punt central de les diferents artèries de la xarxa viària de Tarragona, com són l’autopista AP-7, l’autovia A-7 i l’autovia A-27. Està situat totalment dins el terme municipal de Tarragona, al nord del municipi, en una zona aïllada de nuclis urbans, i adjacent a altres polígons com l’ampliació d'aquest mateix, el parc tecnològic i universitari, el PPU-9 i el parc comercial de les Gavarres.

És una àrea d’activitat econòmica propera a la ciutat de Tarragona, amb proximitat a altres polígons i amb bones infraestructures viàries, que li permeten connexions amb una distància curta amb el Port de Tarragona i els polígons de la zona sud a través de l’A-27 i l’eix transversal del port. D'això en resulta una connectivitat ràpida i molt assequible a importants infraestructures i àrees industrials de la zona.

En primer lloc, al nord del polígon trobem l’autopista AP-7 (tres carrils per sentit) amb la sortida 33 adjacent. També amb dos accessos, un a la zona nord i l’altra a la zona sud, trobem l’A-27 amb dos carrils per sentit, autovia que connecta el Port de Tarragona amb el Polígon Petroquímic Nord i que, per extensió, arriba fins a Montblanc. A l’altre extrem hi té pas l’A-7, autovia del Mediterrani amb dos carrils per sentit. Finalment, a través de l’A-7 també hi ha un fàcil accés a la T-11 amb dos carrils per sentit. Altres accessos secundaris són a l'N-240, amb connexions importants a altres polígons i amb l’estació de l’AVE. Finalment, pel centre del mateix polígon hi travessa la T-721, carretera de Constantí, amb accessos a altres espais industrials propers (polígon Constantí).

Per tant, podem veure que s'hi accedeix per diferents vies, principals i secundàries, de forma directa. Aquest emplaçament estratègic facilita que en pocs minuts es pugui arribar a altres polígons industrials com els de Constantí o els químics sud i nord o l’espai portuari. A més, també trobem una accessibilitat fàcil a altres infraestructures econòmiques de la zona com l’aeroport (7 km, 13 min), terminals ferroviàries (6 km, 13 min), el sector est del port (5 km, 10 min) o l’estació de l’AVE (7 km, 12 min).

En aquest polígon s’hi agrupen 320 empreses amb una gran varietat d’activitats, d’entre les quals destaquen les relacionades amb el transport i l’automoció (40 %), la construcció (5 %), la indústria manufacturera (30 %) i altres de serveis comercials (25 %), que conformen un gruix de PIME local i empreses exportadores interessants.

Recentment, l’INCASÒL desenvolupa un sector de 98.883 m2 que acabaran de consolidar el sòl industrial fins a l’autovia A-7. D’entre les principals empreses emplaçades en aquest espai en destaquem: transports (Teresa y José Plana, Transfrancolí, Transportes Prats, entre altres), industrials (Inox Center, Fomento de Construcciones y Contratas, Hidrotarraco o Siemens), la incineradora Sirusa (Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona, integrada pels ajuntaments de Tarragona, Reus, Salou, Cambrils, Vila-Seca, Valls, la Canonja i Constantí), i la deixalleria municipal de Tarragona. També hi trobem un aparcament de vehicles pesats i un per a transports de tràfics ADR (de mercaderies perilloses), tres estacions de servei, un rentador de vehicles especialitzat per cisternes, una desena de bars i restaurants i un establiment d’allotjament.

El fet de ser molt accessible a partir de l’A-27, l’A-7 i l’AP-7, amb connexió directa, facilita la seva connexió amb el Port de Tarragona, el corredor del Mediterrani i l’interior peninsular. A banda d’aquests accessos amb les vies principals, tota aquesta zona econòmica es troba situada entre polígons de gran importància a la zona, com són el químic nord i el químic sud i l’àrea del Port de Tarragona.

El mateix polígon, que ja es troba desenvolupat, compta amb espais oberts, aparcaments i amplis carrers condicionats que faciliten l’activitat en la pròpia àrea econòmica. A més, la futura ampliació del polígon amb el desenvolupament del PPU-38 suposarà la cohesió de tot l’espai i facilitarà un circuit perimetral intern, que articularà tota aquesta àrea completant un extens espai industrial i logístic proper a les 155 hectàrees netes.

Equipaments i el manteniment dels serveis bàsics del polígon: 

 • Ajuntament de Tarragona, més concretament Oficina de Polígons
 • Tel.: +34 977 243 609
 • A/e: oroig@tarragona.cat

Organització del teixit empresarial:

 • Associació d’Empresaris del Polígon Riu Clar, que agrupa més d’un terç d'empreses amb activitat en aquest polígon i coopera en les millores de les infraestructures, serveis o seguretat.
 • Tel. del gestor de l’Associació: +34 977 219 676

Pàrquing de vehicles pesants FEAT de Riu Clar, concessió de la Generalitat de Catalunya:

 • FEAT actua com a concessionari gestionant l’espai i els serveis
 • Places: 547
 • Adreça: c/ Sofre, 3
 • Tel.: +34 977 556 838

Àrea d’estacionament de mercaderies perilloses i serveis complementaris, concessió de la Generalitat de Catalunya:

 • Lavaflix actua com a concessionari gestionant l’espai i els serveis
 • Places: 205
 • Adreça: c/ Or
 • Tel.: +34 977 550 970

Desenvolupament de noves parcel·les de sòl:

Característiques urbanístiques de les parcel·les

 • Parcel·la mínima: 2.500 m2
 • Ocupació màxima: 60 %
 • Separacions façana i carrer: 5 m
 • Volum màxim: 4,00 m3/m2
 • Alçada màxima: 15 m

Any d’urbanització

1980. Rehabilitació urbanística 2005

Nivell d’ocupació

70 %

Sòl net total / Volum màxim edificable

112,7 ha/ 4.508.172 m3

Sòl per activitat econòmica

Industrial, comercial, oficines, cultural, esportiu i sanitari

Número de parcel·les

67 (320 empreses)

Qualificació i usos del sòl

 • Sòl urbà d’ús industrial, terciàries i de transformació d’ús
 • Ús principal: industrial
 • Usos compatibles: comercial (*), oficina (*), restauració, recreatiu musical, lleure, serveis, magatzem, estació de servei, aparcament, deixalleria, esportiu i educatiu (*)

(*) Se'n permet l’ús sempre que estigui relacionat amb l’activitat industrial.

Galeria d'imatges

Segells de reconeixement d'administració oberta