Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Desenvolupament i Projecció Pla socioecònomic dels barris de Tarragona

Pla socioecònomic dels barris de Tarragona

Aquí trobaràs tota la informació sobre el procés d'elaboració de la diagnosi social i econòmica realitzada el 2020 als diferents barris de la ciutat.

L'elaboració de la diagnosi i el posterior pla d'acció per l'ocupació i el desenvolupament econòmic de cada barri es va estructurar en les següents fases: 

1a Fase (fins al 30 de juliol de 2020)

Procés participatiu per a la recollida d'informació qualitativa sobre les caractarístiques de cada zona de la ciutat i dels diferents sectors d'activitat econòmica. 

Les entitats de la ciutat hi van poder participar de 2 maneres:

1. Assistint o connectant-se als tallers que es van desenvolupar entre els dies 16,18, 22 i 25 de juny a diferents zones de la ciutat. 

2. Els principals organismes i entitats socials i econòmiques de la ciutat van rebre una enquesta on se'ls va demanar la seva opinió sobre diversos aspectes vinculats al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat. 

3. Es van realitzar entrevistes en profunditat a representants d'entitats socials i econòmiques, personal tècnic municipal i responsables polítics d'algunes àrees municipals. 

2a Fase

Recollida i tractament de dades estadístiques de cada zona de la ciutat. 

Elaboració de l'informe de diagnosi del Pla

3a Fase (setembre 2020)

Redacció del Pla d'acció per l'ocupació i el desenvolupament econòmic de cada barri. 

Presentació de l'esborrany de la diagnosi a totes les entitats mitjançant la convocatòria de tallers pel debat i la proposta d'accions.

Totes les entitats de la ciutat, de tots els sectors (cultural, social, econòmic, esportiu...) van ser convidades a participar en diversos tallers en format digital. 

4a Fase

Elaboració del document final i presentació a la ciutadania. 

Seguiment del Pla d'acció a través dels seus indicadors. 

Documents resultants de l'estudi socioeconòmic dels 11 barris de Tarragona:

Diagnosi socioeconòmica dels 11 barris de la ciutat de Tarragona. Any 2020.

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

                                 

Segells de reconeixement d'administració oberta