Entrevies

Aquest polígon s’emmarca en l’àrea sud del terme municipal de Tarragona. Els terrenys es van industrialitzar el 1957 i constitueix l’àrea més antiga de la ciutat dedicada a l’activitat econòmica. L’extensió neta del polígon són 6,78 ha. Només manca per desenvolupar una parcel·la que té accés per Entrevies, la qual cosa significa que la seva urbanització i ocupació es troben al 97 %.

La seva morfologia urbana s’estructura a partir de dos carrers paral·lels a les vies fèrries: Classificació al nord i Entrevies al sud, i cinc carrers transversals (d’est o oest són: Mas d’en Cases, del Roure, Mas dels Canonges, Mas de l’Obra i Mas d’en Potau; la vorera occident correspon al terme municipal de la Canonja).

El polígon disposa de moltes naus dedicades a l'emmagatzematge de tota classe de mercaderies.

 • Subministrament d'energia elèctrica
 • Subministrament d'aigua
 • Recollida RSU (Residus sòlids urbans i recollida mancomunada)
 • Fibra òptica
 • Aparcament públic
 • Associació empresarial
 • Restauració

Delimitat a l’est per l’autovia de Salou; a l’oest, pel polígon químic Sud i el terme municipal de la Canonja; al nord, per la via fèrria de Reus o Flix, i al sud, per la via de València o Tortosa.

El seu emplaçament dona lloc a la interrelació empresarial entre l’àrea portuària i el polígon químic Sud de forma força estreta, així com a la terminal ferroviària de Classificació ubicada a l’oest del polígon.

Accessos

Autovia de Salou C-31B: únic accés possible a través de desviaments laterals, que transcorren sota els ponts de l’autovia que salven també les vies fèrries. Per accedir en sentit Tarragona, cal anar direcció Salou (500 m) fins a la rotonda del complex educatiu Tarragona (antiga Laboral) i retornar.

Accessos propers d’interès: al nord a 5 min, eix transversal del Port N-241/A-27, es pot enllaçar amb totes les vies de gran capacitat; i al sud, a través de la C-31B, polígon químic Sud (10 min), àrea oest del Port de Tarragona (7 min) i A-7 (15 min).

Entrevies té 54 parcel·les, on operen un total de 22 empreses. L’activitat està relacionada amb el sector industrial, químic o bé logístic, tant des del vessant de la distribució com des de l’emmagatzematge.

Els principals grups empresarials ubicats són: el complex BIC (format per les empreses Bic Iberia i Bic Graphic, dedicat a la papereria, especialment bolígrafs, encenedors, productes promocionals i accessoris similars); Katoen Natie Ibèrica (multinacional belga que ofereix serveis logístics integrals i que complementa aquesta terminal amb la del polígon Constantí); SAISA Composites (productes per la indústria del poliester reforçat, del grup Productos GRP SL); Grup Serhs (distribució de productes peribles i no peribles); Miasa Logistica (emmagatzematge de productes químics); Hedisa del Grup RPK (molles de compressió per aplicacions automotrius), i Grup Tarraco Depot (transitaris i operativa de contenidors).

La resta d’activitats es troba dins de parcel·les formades per naus amb divisió de propietat horitzontal, dedicades a aspectes relacionats amb serveis portuaris, reparació de vehicles, fusteria, tallers industrials o bé naus en lloguer orientades a l’emmagatzematge per necessitats de la producció o de la cadena logística.

 • L’enclavament entre l’àrea portuària i el polígon químic Sud provoca que el polígon Entrevies esdevingui una bona plataforma operativa per la realització d’activitats econòmiques relacionades.
 • Així mateix, la seva situació fan molt òptimes les activitats que tinguin com a zona d’operacions els municipis de la Costa Daurada central.
 • Existeix un nombre important de naus en lloguer que permet tant la instal·lació d’activitats com petits tallers, o bé suplir les necessitats d’emmagatzematge, periòdiques o de llarga durada, que puguin tenir altres activitats implantades a la zona sud.
 • L’orientació de noves activitats en aquest polígon estan dirigides principalment al sector distribució o bé logístic.

L’Ajuntament de Tarragona per cessió els serveis i equipaments públics dels carrers esmentats:

 • Tel.: +34 977 243 609

L’Associació d’empresaris promou millores en serveis i equipaments comuns:

 • Tel.: +34 977 219 676

Característiques urbanístiques de les parcel·les

 • Parcel·la mínima: 2.000 m2
 • Ocupació màxima: 50 %
 • Separacions façana i carrer: 5 m
 • Volum màxim: 4,00 m3/m2
 • Alçada màxima: 15 m

Any d’urbanització

1956

Nivell d’ocupació

97 %

Sòl net total / Volum màxim edificable

6,78 ha / 271.232 m3

Sòl per activitat econòmica

Industrial i terciari

Número de parcel·les

54 (22 empreses)

Qualificació i usos del sòl

 • Sòl urbà d’ús industrial / transformació d’ús PDAITCT (Pla Director Urbanístic de la Indústria i el Turisme al Camp de Tarragona)
 • Usos compatibles: comercial, oficina, restauració, recreatiu musical, serveis, magatzem, estació de servei, aparcament, deixalleria, esportiu i educatiu

Galeria d'imatges

Segells de reconeixement d'administració oberta