Francolí

Primera àrea d’activitat econòmica localitzada entre el centre ciutat i els barris de Ponent. L’espai s’estructura primordialment en un gran vial de dos carrils per sentit des del riu Francolí fins a l’autovia de Salou. S'hi diferencia un sector est entre l’eix transversal del Port i el riu i un sector oest entre el mateix eix i l’autovia de Salou. Aquest conjunt s’organitza en 31 parcel·les amb divisions de propietat horitzontal molt variables, que allotgen diferents empreses. El Ministerio de la Vivienda es va fer càrrec de la seva gestió el 1959, quan va iniciar un procés d’expropiació per dotar de sòl industrial el territori i va ser, així, un dels primers polígons industrials concebuts a l’Estat.

A més, encara diferenciem un tercer creixement urbanístic conegut com el sector Eixample o la Sofrera (antiga instal·lació industrial desmantellada), comprès entre el carrer D, autovia C-31B i la via fèrria de Reus (inclou els carrers D, E i part del Camí Vell de Salou). Aquest PAE engloba també el frontal de la carretera de València, des del Francolí fins a l’inici del PPU-13, compost principalment per indústria aparador en filera, entre altres activitats de distribució comercial i de serveis.

 • Subministrament d'energia elèctrica
 • Subministrament d'aigua
 • Recollida RSU (Residus sòlids urbans i recollida mancomunada)
 • Fibra òptica
 • Transport públic
 • Estació de servei
 • Aparcament públic
 • Associació empresarial
 • Allotjament
 • Restauració

L’àrea d’aquest polígon d’activitat s’emmarca al nord per la N-340; a l’est entre el riu Francolí i l’empresa de distribució de carburants (CLH, SA); al sud per la via fèrria Tarragona-Reus, i a l’oest per l’autovia de Salou. L’extensió d’aquest espai és de 74,67 ha. Per extensió s’inclou dins l’àmbit d’aquest polígon l’espai comprès entre N-340, C-31B i el carrer C del PPU-13.

Accessos

Eix transversal del Port de Tarragona N-241/A-27: cap al sud permet la relació directa entre l’àrea portuària i al nord,l’enllaç directe amb les principals vies de gran capacitat (T-11, A-7, AP-7 i N-240) i els polígons (Riu Clar i polígon Nord químic).

Autovia de Salou C-31B: accés al polígon químic Sud a (5Km) i a l’àrea portuària oest de grans terminals.

Carretera de València N-340: vial de mobilitat intern de la ciutat després del desdoblament en l’autovia A-7. Constitueix l’accés principal al centre urbà i els barris de Ponent. El carrer Bloc Francolí i carrer A són els principals accessos de des la ciutat al polígon.

Carretera Vella de València: vial paral·lel a l’avinguda principal. La seva importància rau en què permet un segon accés a l’eix transversal i actua com a via perimetral del polígon Francolí.

Nous accessos previstos: el pla general de 2013 preveu una rotonda a la intersecció de la C-31B i el Camí Vell de Salou -que donaria un millor accés a la zona Eixample o de la Sofrera-, i la deslocalització dels dipòsits de CLH amb un nou pont que enllaçaria el polígon amb la ciutat a l’alçada del carrer Real.

El tipus de parcel·les amb naus amb divisió horitzontal de la propietat ha donat lloc a la concentració d’empreses de caràcter mitjà o petit, les quals desenvolupen activitats poc complementàries amb un entorn residencial, com tallers industrials o mecànics, o bé comerç majorista o minorista amb necessitats grans de superfície de venda. El total d’activitats localitzades són 302, les quals tenen un volum inferior a 5 treballadors (64 %) i una facturació inferior als 600.000 euros (37 % dels casos).

Les activitats es distribueixen sectorialment en: industrials (15 %), activitats relacionades amb l’automoció (16 %) -concessionaris, lloguer, tallers mecànics i de xapa i pintura-, empreses auxiliars del sector químic (14 %) -enginyeries, estructures metàl·liques, o energia i electricitat-, logístic i distribució (15 %), comerç majorista (22 %), bars i restauració (7 %) i altres serveis diversos (11 %). El polígon manté una alta rotació de naus en lloguer, relacionades principalment amb activitats d’emmagatzematge o bé portuàries de mercaderies sòlides, càrrega general o transport terrestre.

Les empreses més importants localitzades són: CLH, SA (Compañía Logística d’Hidrocarburos SA), Cobra Instalaciones y Servicios, EMT Tarragona (pàrquing de l’Empresa Municipals de Transports Públics), Ership SA (transports, emmagatzematge i manipulació de sòlids a lloure), Himexfil SL (filats de cotó, poliester i viscosa), o concessionaris d’automòbils (com Diselauto Volvo, Pebex, Unicar, Vigarauto, entre altres).

Finalment, cal tenir en compte el conjunt d’indústria aparador, especialment concessionàries i tallers d’automòbils, supermercats d’alimentació i allotjaments, distribuïdes al llarg de la carretera de València.

La seva situació a l’extrem sud de l’eix transversal dona a aquest polígon una connectivitat important amb totes les vies de gran capacitat, tant les mediterrànies com les del centre i nord peninsular.

El Francolí es troba situat estratègicament per al desenvolupament d’activitats relacionades amb l’entorn portuari o també amb la dels polígons químics Nord i Sud.

L’accés a l’estació ferroviària de mercaderies de Classificació a través del polígon fa possible el desenvolupament d’activitats econòmiques relacionades.

El polígon Francolí concentra el major nombre d’activitats relacionades amb el sector automòbil, tant concessionàries, com venda-lloguer, reparació, etc.

Els laterals de la carretera de València, autovia de Salou i també l’avinguda Francolí concentren un bon nombre d’activitats aparador relacionades amb activitats comercials i necessitats elevades de superfície de venda, que encara permet possibilitats de desenvolupament interessant per a futures obertures.

Té una elevada disponibilitat de naus en lloguer de mides molts diverses, que fa possible tant el desenvolupament d’activitats relacionades amb el comerç majorista, com les necessitats esporàdiques d’emmagatzematge de materials o bé la instal·lació de petits tallers o negocis.

Equipaments i el manteniment dels serveis bàsics del polígon: 

 • Ajuntament de Tarragona, més concretament Oficina de Polígons
 • Tel.: +34 977 243 609
 • A/e: oroig@tarragona.cat

El polígon té constituïda una associació que promou millores en equipaments i serveis

Les parcel·les existents poden tenir o no comunitat de propietaris constituïda. Caldrà consultar-ho particularment.

Característiques urbanístiques de les parcel·les

 • Parcel·la mínima: 2.500 m2
 • Ocupació màxima: 60 %
 • Separacions façana i carrer: 5 m
 • Volum màxim: 4,00 m3/m2
 • Alçada màxima: 9-15 m

Any d’urbanització

1959

Nivell d’ocupació

90 %

Sòl net total / Volum màxim edificable

74,67 Ha / 2.974.084 m3

Sòl per activitat econòmica

Industrial, logístic, serveis i comercial

Número de parcel·les

30 parcel·les més sector Eixample o Sofrera (17) més laterals N-340 (11): 300 empreses aprox.

Qualificació i usos del sòl

 • Sòl urbà d’ús industrial / transformació d’ús PDAITCT (Pla Director Urbanístic de la Indústria i el Turisme al Camp de Tarragona)
 • Usos compatibles: comercial, oficina, restauració, recreatiu musical, serveis, magatzem, estació de servei, aparcament, deixalleria, esportiu i educatiu

Galeria d'imatges

Segells de reconeixement d'administració oberta