Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Empresa Promoció de l'Economia Social i Solidària (ESS) Beques per impulsar l’ESS

Beques per impulsar l’ESS

Línies per a la creació i consolidació de projectes

Per impulsar l’Economia Social i Solidària, l'Ajuntament ha creat un programa de beques a fi de dotar de suport econòmic els projectes empresarials en les seves fases inicials. Per un cantó, les beques van destinades als millors projectes participants del programa formatiu Tarragona Economia Social i Solidària (TESS), i per l’altre, a la consolidació empresarial per a projectes d’Economia Social i Solidària que tinguin entre 18 i 60 mesos d’antiguitat.

Per conèixer les característiques i requisits per presentar-vos a aquest programa, podeu consultar:

Convocatòria de dues línies

Línia Crea

Qui pot demanar la línia Crea?

 • Persones, físiques i/o jurídiques, que hagin finalitzat el programa Tarragona Economia Social i Solidària, amb una assistència mínima del 75% del total d’hores programades de formació, i emprenguin un projecte amb una idea de negoci emmarcada en l’Economia Social i Solidària.
 • Projectes de nova creació, així com iniciatives de fins a 18 mesos d’antiguitat en el moment de publicació de la convocatòria, sempre que es tracti de projectes col·lectius amb un mínim de 2 persones.

Què et cal saber abans de fer la sol·licitud?

 • El termini de sol·licitud és fins el dia 5 de setembre de 2022, a les 15 hores.
 • La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a la seu de tràmits de l’Ajuntament de Tarragona i adjuntar els formularis que es faciliten en el punt Línia Crea d’aquesta web.

Documentació a presentar per la Línia Crea:

 • Formulari normalitzat de descripció del projecte (Formulari sol·licitud bequESS Crea).
 • Document normalitzat amb les declaracions responsables conforme es compleixen els requisits per ser persona beneficiària de la beca (Declaració responsable bequESS Crea).
 • Certificat del número de compte bancari de la persona o empresa on es vol rebre la beca en cas de ser guanyador/a.
 • Certificats conforme les persones físiques o jurídiques sol·licitants no tenen deutes amb l’Agència Tributària Catalana, l’Agència Tributària Espanyola i la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • En cas que l’activitat ja estigui constituïda com a persona jurídica caldrà presentar també el model 036 i els estatuts de constitució de l’associació o societat.

Línia Consolida (beques a la consolidació empresarial)

Qui pot demanar la línia Consolida?

Què et cal saber abans de fer la sol·licitud?

 • El termini de sol·licitud és fins el dia 5 de setembre de 2022 a les 15 hores.
 • La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a la seu de tràmits de l’Ajuntament de Tarragona i adjuntar els formularis que es faciliten en els punt Línia Consolida d’aquesta web.

Documentació a presentar per la Línia Consolida:

 • Formulari normalitzat de descripció del projecte (Formulari sol·licitud bequESS. Línia Consolida).
 • Document normalitzat amb les declaracions responsables conforme es compleixen els requisits per ser persona beneficiària de la beca (Declaració responsable bequESS. Línia Consolida)
 • Model 036 que acrediti l’existència de l’empresa, així com les escriptures o Estatuts.
 • Certificat del número de compte bancari de la persona o empresa on es vol rebre la beca en cas de ser guanyador/a.
 • Certificat de l’Agència tributària catalana i espanyola, segons l’empresa no té pagaments pendents en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social, segons l’empresa no té pagaments pendents en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Informe,  actualitzat, de vida laboral del promotor/a o promotors/es emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Segells de reconeixement d'administració oberta