Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Empresa Transformació digital apartats Ajuts a la transformació digital

Ajuts a la transformació digital

Ajuts a petites i mitjanes empreses dins del programa de suport al Digital Inovation Hubs (Pla de Recuperació, transformació i resiliència)

En què consisteixen?

L’objectiu d’aquesta convocatòria d’ajuts és impulsar la transformació digital de les empreses mitjançant el Programa de Suport als Digital Innovation Hubs.

Qui pot sol·licitar-los?

Petites i mitjanes empreses amb domicili fiscal a l’Estat espanyol.

Quantia dels ajuts

No son ajuts econòmics, són ajudes “en espècies”, mitjançant serveis que facilitin la transformació digital de les empreses. Aquests serveis seran prestats per entitats que formin part dels Digital Innovation Hubs.

Termini i canal per presentar la sol·licitud

Es poden presentar sol·licituds fins al 30 de setembre de 2025.

MÉS INFORMACIÓ

Ajuts per a la digitalització de petitEs empreses (Programa Kit Digital)

En què consisteixen?

El programa Kit Digital té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses i autònoms mitjançant l’adopció de diferents solucions de digitalització.

Qui pot sol·licitar-los?

Petites empreses i els autònoms.

Quantia dels ajuts

 • Import màxim de 12.000 € per beneficiari (empreses amb entre 10 i 49 empleats).
 • Import màxim de 6.000 € per beneficiari (empreses amb entre 3 i menys de 10 empleats).
 • Import màxim de 2.000 € per beneficiari (empreses amb menys de 3 empleats).

Termini i canal per presentar la sol·licitud

Es poden presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2024.

MÉS INFORMACIÓ

Programa generación digital pymes_formació en transformació digital per a persones directives i treballadores de pimes

En què consisteixen? 

El programa té per objectiu oferir una formació a aquelles persones que desenvolupin funcions directives en pimes d’entre 10 i 249 treballadors, així com a aquelles persones treballadores d’aquestes pimes, per incrementar les seves competències digitals i ajudar-les a impulsar la transformació digital a les seves empreses. Aquesta formació en gestió digital contribuirà a la millora de la productivitat d’aquestes empreses, així com a la seva competitivitat i possibilitats de creixement i internacionalització. 

Qui pot sol·licitar-los? 

Les persones directives i treballadores de pimes d’entre 10 i 249 treballadors.  

Quantia dels ajuts 

És un programa totalment gratuït per a les persones participants.  

Termini i canal per presentar la sol·licitud 

Es poden presentar sol·licituds a través del web Acelera Pyme. 

MÉS INFORMACIÓ

Programa generación digital_agentes del cambio 

En què consisteixen? 

El programa té per objectiu afavorir la incorporació de joves professionals de la transformació digital (anomenats Agents del Canvi), mitjançant una línia d’ajuts a petites i mitjanes empreses, per subvencionar parcialment les despeses salarials derivades de la contractació d’aquests joves Agents del Canvi. 

Qui pot sol·licitar-los? 

Empreses que tinguin la condició de PIME.

Quantia dels ajuts 

L’import màxim de l’ajut serà de 1.000 euros mensuals fins a un límit màxim de 20.000 euros o un màxim de vint mesos consecutius a comptar des de la formalització del contracte.   

Termini i canal per presentar la sol·licitud 

Es poden presentar sol·licituds fins al 24 d’abril de 2024.

MÉS INFORMACIÓ

Ajuts per a la modernització d’empreses privades de transport per carretera 

En què consisteixen?

Ajuts inclosos en el “Programa de suport per a un transport sostenible i digital”, que tenen per objectiu modernitzar autònoms i petites i mitjanes empreses privades de transport de viatgers per carretera i de mercaderies, per impulsar l'eficiència i la competitivitat del sector. 

Qui pot sol·licitar-los?

Les persones físiques i les persones jurídiques que tinguin la consideració de PIME.

Quantia dels ajuts 

Fins a una quantia màxima de 25.000 euros per empresa.  

Termini i canal per presentar la sol·licitud 

Es poden presentar sol·licituds fins al 30 de juny de 2024. A través de la web del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

MÉS INFORMACIÓ

Programa activa ciberseguridad

En què consisteixen?

És un servei d’assessorament especialitzat i personalitzat, amb l’objectiu de millorar el nivell de ciberseguretat de l’empresa.   

Qui pot sol·licitar-los?

Empreses que tinguin la condició de PIME.

Quantia dels ajuts

Es tracta d’un ajut en espècie, basat en un programa d’acompanyament, amb un mínim de 20 hores d’assessorament i una duració d’uns 4 o 5 mesos per a cada pime beneficiària, que inclourà les següents etapes: 

 • Diagnòstic i auditoria de ciberseguretat de l’empresa:
 • Autodiagnosis per part de l’empresa amb l’eina d’INCIBE.
 • Diagnòstic tècnic per part de l’entitat col·laboradora després d’una visita presencial a les instal·lacions de l’empresa beneficiaria.
 • Elaboració d’un Pla de Ciberseguretat.
 • Taller grupal i tancament de la prestació del servei.

Termini i canal per presentar la sol·licitud 

Es poden presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2024. A través de la web de la Escuela de organización industrial (EOI). 

MÉS INFORMACIÓ

Ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

En què consisteixen?

Aquesta línia d’ajuts pretén finançar projectes singulars i transformadors que cobreixin processos i productes fàcilment escalables i reproduïbles amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre d’altres, millores en la digitalització i intel·ligència aplicades a la gestió, promoció, valorització i difusió per a les destinacions i el sector turístic. 

Qui pot sol·licitar-los?

 • Empreses del sector turístic.
 • Associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions del sector turístic.
 • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.

Actuacions subvencionables 

 • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o un nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix.
 • Línia 2: Projectes d’implementació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix.
 • Línia 3: Projectes d'implementació i adopció per part de pimes de tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix.

El pressupost dels projectes serà com a màxim de 300.000 euros i d’un mínim de 20.000 euros.  

Quantia dels ajuts 

 • La intensitat màxima d’aquests ajuts en les Línies 1 i 2 serà de fins al 50% del pressupost subvencionable en el cas de les pimes, del 15% en el cas de les grans empreses i del 70% en el cas d’associacions sense ànim de lucre, federacions i confederacions.  
 • En el cas de la Línia 3 la intensitat de l’ajut podrà ser de fins al 100% del pressupost subvencionable del projecte 

Termini i canal per presentar la sol·licitud 

Es poden presentar sol·licituds fins al 31 de desembre de 2024. A través de la seu electrònica del Ministerio de Industria y Turismo.

MÉS INFORMACIÓ

 

Segells de reconeixement d'administració oberta