Programa Orienta

L’ORIENTA ofereix un procés d'orientació professional personalitzat, assessorament, informació i acompanyament per a la definició del projecte professional, per tal que la persona participant assoleixi coneixements, desenvolupament i millora de les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d'aconseguir una presa de decisions adient per a la seva inserció.

Així mateix, inclou l’acompanyament en el procés d’inserció, en relació amb el coneixement de l'entorn productiu, de la xarxa empresarial del territori i dels perfils professionals més demandats.

L'actuació es realitzarà amb una perspectiva integral, on es tindran en compte el conjunt de variables que condicionen la inserció laboral.

El procés d’orientació es treballarà amb tutories individuals i sessions grupals, i s’ajustarà a mida de les necessitats de cadascuna de les persones participants.

Hi Poden participar:

 • Persones demandants d'ocupació en situació d'atur.
 • Persones treballadores en situació de precarietat laboral.

Requisits:

 •   Estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d'iniciar el programa. 

QUÈ OFEREIX?

 • Anàlisi de l'ocupabilitat
 • Itinerari personalitzat d'inserció
 • Entrenament d'habilitats i competències professionals
 • Apropament al teixit empresarial
 • Intermediació laboral

On adreçar-se:

 • Les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina de Treball corresponent o bé a la nostra entitat (Tarragona Impulsa - Avinguna Vidal i Barraquer s/m - M1)
 • Per més informació pots consultar la pàgina web del SOC: http://serveiocupacio.gencat.cat

Cost de les accions:

 • Les accions són sense cost per a les persones participants.

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’ocupació Estatal (SEPE).

INSCRIPCIÓ

Segells de reconeixement d'administració oberta