Esteu aquí: Inici Eleccions Notícies 2022 Dret a vot de les persones estrangeres i les de la UE a les eleccions municipals 2023

Dret a vot de les persones estrangeres i les de la UE a les eleccions municipals 2023

Dret a vot de les persones estrangeres i les de la UE a les eleccions municipals 2023

Hi ha temps fins al 15 de gener (fins al 30 les persones de la UE) per registrar-se al cens electoral i poder votar a les eleccions del 28 de maig.
07/12/2022

Ciutadania de Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, el Regne Unit i Trinitat i Tobago podrà votar a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023, gràcies a un nou acord de reciprocitat de vot.

Per fer-ho, les persones interessades han de sol·licitar expressament la inscripció al cens electoral per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Per tant, els qui es van inscriure per a les eleccions del 2019 i vulguin tornar a participar, han d'inscriure's de nou. Hi ha temps fins al 15 de gener de 2023 i cal complir amb aquestes condicions:

  • Ser major de divuit anys el dia de la votació i no estar privat del dret de sufragi actiu.
  • Estar inscrit al Padró municipal d'habitants del municipi on es vol votar.
  • Tenir l'autorització de residència a Espanya.
  • Haver residit legalment a Espanya el temps exigit a l'Acord (tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega, tres anys en el moment de la sol·licitud per a nacionals del Regne Unit i cinc anys en el moment de la sol·licitud per a la resta dels països).

Inscripció al cens (països amb acord)

Les sol·licituds d'inscripció es poden fer per correu postal, internet o personalment a l'Ajuntament fins al 15 de gener.

Per correu postal

Per facilitar la sol·licitud d'inscripció, a finals del mes de novembre de 2022, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) ha remès una comunicació als estrangers residents a Espanya que reuneixen les condicions establertes per votar, amb les seves dades personals i de residència preimpresos. Les persones interessades poden respondre seguint les instruccions contingudes en la comunicació, sense necessitat de franqueig.

Per Internet

Cal accedir al tràmit "Manifestació de la intenció d'exercir a Espanya el dret de sufragi actiu en les eleccions municipals pels electors del CERE (Cens d'Estrangers Residents a Espanya) nacionals de països amb Acords vigents que reconeixen el dret de sufragi en les eleccions municipals de 28 de maig de 2023" de la Seu Electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), acreditar la identitat mitjançant el sistema Cl@ve i marcar l'opció de sol·licitud d'inscripció. Qui no disposi de Cl@ve i hagi rebut la comunicació amb CTT podrà fer la sol·licitud accedint al sistema amb el seu NIE i la CTT.

A l'Ajuntament

Es pot presentar la sol·licitud personalment a l'Ajuntament (a les Oficines d'Atenció Ciutadana-OMAC), identificant-se amb la Targeta d'identitat d'estranger i adjuntant-ne una fotocòpia. Els nacionals del Regne Unit, si s'han inscrit al Padró municipal abans de l'1.1.2021, Noruega o d'Islàndia podran acreditar la seva identitat també amb el document nacional d'identitat o el passaport del seu país d'origen.

Ciutadans de la UE residents

Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 si estan inclosos al cens electoral vigent d'aquestes eleccions i són majors d'edat el dia de la votació.

Per a la inclusió al cens electoral vigent cal la inscripció prèvia al Padró municipal i haver manifestat la voluntat d'exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions municipals a Espanya, no més tard del 30 de gener de 2023.

Es pot manifestar la voluntat d'exercir el dret de sufragi:

Per internet

Cal accedir a la Seu electrònica de l'Institut Nacional d'Estadística per Cl@ve (accés permanent). Si no disposa de Cl@ve i ha rebut una comunicació postal, pot accedir a la Seu electrònica de l'INE mitjançant la *CTT rebuda. Aquest accés només estarà disponible fins al 30 de gener de 2023.

Per correu postal

Cal emplenar la declaració formal rebuda per correu postal, signar-la i remetre-la a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral corresponent, per correu postal, sense franqueig.

A l'Ajuntament

Cal omplir l'imprès de declaració formal de manifestació de voluntat de votar a Espanya (model *DFA), portar la targeta d'identitat i entrar la sol·licitud en alguna de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament de Tarragona.

Més informació a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral i al telèfon 900 343 232.

Segells de reconeixement d'administració oberta