Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Desenvolupament i Projecció Economia Blava Accions de formació i orientació

Accions de formació i orientació

Grup d’Impuls de la formació en Economia Blava

L’any 2022, Tarragona Impulsa va crear el Grup de Treball Interdepartamental i interinstitucional que té com a objectiu dissenyar una nova oferta formativa i/o projectes ocupacionals vinculats al sector de l’Economia Blava per millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses.

Entre les diverses accions d’aquest grup de treball, la tasca principal és la de l’Impuls i promoció dels sectors econòmics vinculats amb l’Economia blava, com a nou pol econòmic per a la ciutat, a partir de la detecció de necessitats formatives i ocupacionals, entre el teixit empresarial vinculat al Port de Tarragona, al Club Nàutic i a la Confraria de pescadors, entre d’altres, que facilitin el disseny de noves línies formatives i projectes ocupacionals.

El conjunt dels departaments i entitats que configuren aquest grup de treball són els següents:

Per part de l’Ajuntament de Tarragona intervenen les Conselleries d'Educació, Ocupació, Desenvolupament econòmic i Turisme. Representats pels següents serveis:

  • Servei Municipal d’Ocupació - Tarragona Impulsa                                                                       
  • Institut Municipal d’Educació de Tarragona                                     
  • Patronat Municipal de Turisme de Tarragona                   

Com a agents públics externs participen el Departament d’Educació i el Departament d’Empresa i Treball, configurat per:

  • Serveis Territorials del Departament d’Educació a Tarragona amb la participació de la Coordinació Territorial d’Ensenyaments Professionals i la implicació directa de la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació.
  • Serveis Territorials d’Empresa i Treball a Tarragona, amb la participació del Servei Territorial d’Ocupació (SOC), representat per les respectives persones responsables de les dues oficines OTG/SOC de Tarragona (Campclar i Claret-Centre).

En el marc d’aquest grup de treball, a inicis del mes de juliol de 2022, es va sol·licitar la col·laboració i participació d’agents del teixit socioeconòmic vinculats a l’Economia Blava segons l’activitat econòmica que desenvolupen a la ciutat.

Altres accions de formació i ocupació en Economia Blava

En el marc de la Jornada Fira Camins d'FP de 2023, celebrada el 26 i 27 d’abril de 2023 des de l’Àrea de Desenvolupament Local, es va dur a terme una xerrada sobre “Tendències del Mercat de treball i ocupacions de futur”, que se centrava en la descripció de les ocupacions emergents, i que cada cop són més demandades, en el sectors econòmics que s’inclouen en les cadenes de valor de l’Economia Blava.

D’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’impuls de la transició ecològica i digital en el marc de les agendes europees i els fons de finançament europeus, es va considerar de rellevància dur a terme una sessió d’aquestes característiques per tal d’aproximar a les persones assistents a la realitat econòmica i d’ocupació del mercat de treball actual, posant especial èmfasi en els sectors d’activitat econòmica que es vinculen a l’Economia Blava.

Aquesta sessió va anar a càrrec de Cristina Altadill Molné, Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de Patrimoni Cultural i Turisme a Tarragona Impulsa i tenia els següents objectius específics:

  • Situar les persones assistents en la realitat del món del treball.
  • Contribuir a la definició dels objectius professionals de les persones assistents.
  • Proporcionar coneixements sobre el funcionament del mercat de treball per tal d’adaptar les competències professionals a les seves demandes.
  • Informar i donar a conèixer l’economia blava, verda i digital com a tendència de creixement econòmic generadora de noves ocupacions.
Segells de reconeixement d'administració oberta