Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Desenvolupament i Projecció Economia Blava L'Economia Blava a Tarragona

L'Economia Blava a Tarragona

L’actual transformació del model econòmic i els reptes globals que es plantegen generen la necessitat d’adaptació i innovació del conjunt de sectors d’activitats econòmiques, entre ells els vinculats a l’Economia Blava i a les activitats que es desenvolupen entorn al mar. Atenent en aquest procés als Objectius de Desenvolupament Sostenible a partir d’una reestructuració que sigui també compatible amb la conservació de l’ecosistema marí i que contribueixi a un desenvolupament social i econòmic sostenible.

Aquesta conjuntura no només requereix donar resposta a la necessitat d’innovació i competitivitat del model productiu, associat a aquests sectors, sinó també a la millora de la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones treballadores, adaptant-la als requeriments d’aquest mercat de treball fluctuant.

En aquest sentit, els diferents sectors econòmics relacionats amb el medi marítim, des de la pesca fins al turisme, passant per la nàutica esportiva i de recreació, així com les activitats associades als serveis portuaris i al tràfic marítim, es troben davant d'un conjunt de reptes i oportunitats de desenvolupament econòmic, associats tant a la competitivitat empresarial com a la millora de l’ocupabilitat.

L'Economia Blava a Tarragona

Tarragona, com a ciutat oberta al mar, que disposa d’un front marítim estratègic per a la ciutat i al servei de l’economia del territori, té la necessitat de conèixer i d’aprofundir de quina manera la ciutat i la seva àrea d’influència es vincula amb el mar des d’una perspectiva més àmplia de desenvolupament econòmic i sota el paraigües de l’Economia Blava, amb l’objectiu de detectar oportunitats que afavoreixin la competitivitat del teixit empresarial vinculat, directa o indirectament, al medi marí i millorar l'ocupabilitat de les persones.

En aquest context, l’impuls de l’Economia Blava forma part de les actuacions prioritàries i previstes en l’estratègia vigent de desenvolupament local de l’Ajuntament de Tarragona. Concretament, s’articula en dos eixos principals, amb els corresponents objectius, al Pla d’acció de Tarragona Impulsa:

Eix 1: Programes transversals:

Anàlisi, planificació i avaluació de les estratègies de desenvolupament local: Detectar necessitats en l’àmbit socioeconòmic per definir estratègies d’ocupació i activació econòmica que donin resposta a les necessitats actuals i als reptes a mig termini.

Eix 2. Desenvolupament d’àmbits estratègics:

Innovar en sectors estratègics tradicionals i desenvolupar projectes per impulsar nous models socioeconòmics a través de la transició ecològica i la transformació digital de ciutadania i empreses.

Entre aquests dos eixos Tarragona Impulsa és partícip i promotor de quatre projectes adreçats a l’impuls de l’Economia Blava:

  • Grup d’Acció Local Costa Daurada
  • Projecte de diagnosi i identificació de reptes i oportunitats en economia blava a Tarragona i àrea d’influència
  • Campanyes de consum sostenible i de proximitat del peix de Tarragona
  • Accions d’impuls de la formació i ocupació en Economia Blava

Marcs de referència

Així doncs, el desenvolupament d’aquests quatre projectes pretén donar compliment a les diferents polítiques, tant de la Unió Europea, com les d’àmbit estatal, així com les d’àmbit més local i municipal que posen el focus en l’Economia Blava. Concretament es tenen en compte els següents marcs de referència:

  • Estratègia de Creixement Blau impulsada l’any 2012 per la Comissió Europea i que té com a objectiu aprofitar el potencial dels oceans, els mars i les costes d’Europa per al creixement i l’ocupació.
  • L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Concretament l’objectiu 14 es centra en “Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible”.
  • L’estratègia marítima de Catalunya 2030.
  • Estratègia de la ciutat de Tarragona vehiculada a través del Pla d’Acció de Desenvolupament Econòmic Local i Territorial de Tarragona 2023-2026.
Segells de reconeixement d'administració oberta