Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Qui som? Pla de desenvolupament socioeconòmic 2023-2026

Pla de desenvolupament socioeconòmic 2023-2026

Pla d'acció de desenvolupament socioeconòmic local i territorial de Tarragona 2023-2026

El Pla és el resultat del procés de treball dut a terme durant el primer trimestre del 2022 amb tot l’equip de Tarragona Impulsa per poder disposar d’un full de ruta que orienti l’acció en matèria de desenvolupament econòmic local i ocupació a Tarragona pels propers quatre anys.

El Pla parteix d’una diagnosi amb indicadors socioeconòmics de la ciutat i el territori i amb informació recollida en diferents projectes participatius amb la ciutadania i agents. En el document que adjuntem a continuació, hi ha un breu resum del document de diagnosi original i del Pla d’Acció:

El Pla d’acció té com a objectiu CENTRAL de l’estratègia:

Impulsar el desenvolupament socioeconòmic de la ciutat i la millora de la qualitat de vida i el benestar social dels seus ciutadans i ciutadanes, a través de l’acompanyament a les persones en l’accés a una ocupació digna, del foment de l’emprenedoria i del suport al teixit productiu, potenciant la col·laboració i l’aprofitament d’oportunitats i sinergies amb municipis i agents (públics i privats) de l’entorn.

Aquest nou Pla ha estat redactat per un equip de personal tècnic de la nostra entitat amb àmplia experiència i formació en l'àmbit de l'ocupació, l'emprenedoria i el desenvolupament local, seguint les directrius de l'equip de govern municipal. Per a la seva elaboració s'ha comptat amb la col·laboració dels principals agents públics i privats de la ciutat, a través de la Mesa de desenvolupament econòmic de Tarragona. El document comença amb la descripció del procés de treball dut a terme amb la finalitat de definir els objectius estratègics, identificar els programes i descriure els projectes del Pla d’acció, després d’haver reflexionat sobre les conclusions de la diagnosi que es recullen en un document a part (per la seva extensió).

A continuació resumim com s’estructuren els eixos, programes i projectes del Pla:

EIXOS

PROGRAMES

Nº PROJECTES

Eix 1 Programes transversals: Anàlisi, planificació i avaluació de les estratègies de desenvolupament local

1.1 Anàlisi i desenvolupament d’estratègies

6

1.1 Col·laboració i concertació territorial

4

1.3 Estratègia de comunicació

2

1.4 Millora continua i avaluació

3

EIX 2 Desenvolupament d’àmbits estratègics

2.1 Economia Social i Solidària

5

2.2 Transició Ecològica en el teixit productiu

2

2.3 Vinculació de sectors de proximitat: cultura, comerç, turisme, esports i economia blava.

6

2.4 Estratègia de Transformació digital per la reactivació social i econòmica

3

EIX 3 Millora de les competències Professionals de les persones

3.1 Accions d’orientació i de millora de l’ocupabilitat

6

3.2 Intermediació i prospecció

4

3.3 Treball en xarxa d’Ocupació i formació

3

3.4 Formació per la millora de l’ocupació

4

3.5 Itineraris d’experienciació laboral

6

EIX 4 Promoció de l’emprenedoria i millora de la competitivitat del teixit empresarial

4.1 Suport a l’emprenedoria

3

4.2 Treball en xarxa Emprenedoria i Empresa

2

4.3 Millora de la competitivitat empresarial

4

4.4 Suport als PAE i ciutat oberta als negocis

2

En una segona part, es descriu l’àmbit d’actuació geogràfic i el marc de col·laboració territorial, així com el context legislatiu en què s’emmarca el Pla.

A continuació es presenta l’entitat, els seus recursos i els projectes desenvolupats en l’àmbit de la planificació estratègica. Finalment presentem els objectius estratègics del Pla, els programes, projectes i les fitxes amb les accions que es volen desplegar per arribar-hi.

El Pla es va presentar als agents socioeconòmics de la ciutat i el territori el 12 de juliol al Palau de Congressos de Tarragona, on, a banda de presentar el treball fet des de Tarragona Impulsa, se'n va demanar la validació i/o propostes de millora.

Presentació del Pla al Palau de Congressos de Tarragona.

Recull de premsa:

A continuació adjuntem el pla d’acció complet:

PLA D'ACCIÓ

Segells de reconeixement d'administració oberta