Casa d'oficis

Projecte Treball als Barris, Programa de formació i treball de Casa d'Oficis impulsat per la Conselleria d'Ocupació i Desenvolupament Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona en el marc del Projecte Treball al Barris subvencionat per Servei d'Ocupació de Catalunya.

Hi participen 29 joves d’entre 16 i 24 anys que es trobaven en situació d’atur durant el procés de selecció.

El programa té una durada d’ un any i està distribuït en dues fases de 6 mesos cadascuna.

  • A la primera fase es dóna prioritat a la formació en l’ofici i en formació complementària (riscos laborals, seguretat, higiene, orientació laboral, informàtica...). 
  • A la segona fase es prioritza l'experienciació laboral en diversos equipaments municipals. Els participants en aquest programa són donats d’alta amb contracte de formació com a treballadors de l’Ajuntament a partir de la segona fase.

 

Inscripcions tancades

 

Aquest any l'Ajuntament de Tarragona gestiona tres especialitats formatives dins la Casa d'Oficis de Treball als Barris:

Dinamitzador d'activitats d'educació de lleure infantil i juvenil

Els/les alumnes treballadors/es prestaran suport als professionals de l’educació (tècnics/ques i mestres) com a dinamitzadors i auxiliars d’educació, millorant les condicions en què l’Ajuntament de Tarragona presta aquests serveis.

La combinació de la figura d’auxiliar d’educació infantil amb la de monitoratge pot facilitar la inserció laboral posterior dels/les joves participants de la Casa d’Oficis, alhora que dóna lloc a una millora en la qualificació professional de les persones que poden assumir funcions i tasques com a monitors/es.

A nivell formatiu s’espera que els alumnes es puguin reincorporar al sistema educatiu ja sigui cursant algun cicle formatiu de grau superior de la família de serveis a la comunitat (Integració social, Animació sociocultural i/o Educació infantil) o puguin accedir a l’escoles d’adults per a la preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior.

Dinamitzador/a digital i community manager

Amb el mòdul de dinamitzador digital i community manager, els participants adquireixen nous coneixements i  habilitats per accedir a les tecnologies de la informació i comunicació. Consistirà en un procés d’aprenentatge continu i respondrà a una necessitat d’alfabetitzar digitalment de forma massiva gran part de la població.

Els/les participants són persones joves que, per raó del seu perfil juvenil, poden aportar un gran valor afegit a les funcions i tasques dels/les professionals dels serveis de la comunicació.

Durant el periode de contractació prestaran suport als/les professionals de la comunicació i de les xarxes socials dels diferents departaments de l’ajuntament adscrits a aquesta funció; aprendre a detectar els reptes que ens planteja la comunicació amb la ciutadania, els problemes i les mancances en la gestió habitual de les xarxes, ha fet que aquest any es vulgui apostar per fer aquest mòdul de dinamitzador digital dins de la casa d’oficis de l’Ajuntament de Tarragona.

Reparació i manteniment d'habitatges

Des de de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona ja s'han posat en marxa un conjunt de mesures de suport en relació a l’habitatge mitjançant un seguit d’actuacions transversals que impliquen l’IMSST i el SMHAUSA, destacant:

  •  Programa d’ajuts d’urgència social, en concepte d’habitatge o allotjament
  • Ajuts personalitzats a l’allotjament
  • Programa d’ajuts al lloguer
  • Programa d’acolliment temporal  d’urgència
  • Renda bàsica d’emancipació
  • Prestacions permanents per al pagament del lloguer
  •  Borsa mediació d’habitatge
  •   

Ara amb la incorporació de la Casa d’Oficis es busca la reparació i manteniment d’habitatges. A partir d’un cens elaborat per part de l’ Institut Municipal de Serveis Socials i amb el vistiplau de SMHAUSA es farien, mitjançant els alumnes- treballadors de la casa d’ofici, petites intervencions de manteniment d’aquells pisos que presentessin situacions de perill tant per a l’habitatge o les persones que hi visquessin, sempre parlant de petites reparacions considerades obra menor.

Amb els serveis professionals que es prestaran en el marc de la Casa d' Oficis de la Part Alta/ Campclar es contribuirà a millorar les condicions en què es desenvolupen les intervencions adreçades a les persones.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social:  projecte Treball als barris”.

Segells de reconeixement d’administració oberta