Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Programes de formació, orientació i ocupació Programa treball i formació (TIF)

Programa treball i formació (TIF)

 

L'any 2019 s’inicia amb la contractació de 71 persones que participaran en un programa mixta de treball i formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Els 71 participants del programa tindran un itinerari format per tres tipus d’accions:

Accions d’experiència laboral: aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.


Accions formatives: desenvolupament d’una activitat formativa transversal per part dels participants dins de la jornada laboral.


Accions de coordinació i suport: gestió del programa, suport en la selecció de les persones participants, gestió del personal,  gestió de les accions formatives, tasques de tutorització i seguiment als participants tant durant la formació com durant el període de contractació.

Les persones destinatàries són veïns de Tarragona que es divideixen en 4 línies diferents:

Línia PANP

Dintre d’aquesta mateixa línia tenim dos tipus de contractes, de 12 i 6 mesos de durada. Els de 12 mesos tenen prioritat les persones aturades més grans de 52 anys que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi per desocupació i que no tenen la cotització suficient per a que se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a aquesta edat. Els contractes amb una durada de 6 mesos són per persones en situació d’atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació ni de l’ajuda del programa de Requalificació professional (Prepara) i preferentment més grans de 45 anys.

Es contractarà a un total de 44 persones, 11 contractes tindran una duració de 12 mesos i 33 seran de 6 mesos.

 

Línia PRGC

En aquesta línia també hi ha contractes de 12 i 6 mesos de durada. Tots estan destinats a persones en situació d’atur, perceptores de la renda garantia de ciutadania (RGC), per a les contractacions de 12 mesos, es prioritzaran les persones més grans de 52 anys.

Es contractarà a un total de 16 persones, 3 contractes de 12 mesos i 13 de 6 mesos.

Línia DONA

En aquesta línia s’han contractat 11 dones aturades per una duració de 12 mesos.

Línia COOR

S’ha contractat a tres tècnics per accions de coordinació i suport tècnic.

Totes les contractacions tenen una jornada laboral del 100% i l’objectiu principal es millorar el perfil professional del participant i afavorir el funcionament i estat de diferents zones i serveis a Tarragona, beneficiant-se així tots els veïns de Tarragona.

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta