Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Programes de formació, orientació i ocupació Programa treball i formació (TIF) - LÍNIA ACOL 2022

Programa treball i formació (TIF) - LÍNIA ACOL 2022

Programa Treball i Formació LÍNIA ACOL 2022

El programa Treball i Formació línia ACOL està adreçat a persones migrades en situació administrativa irregular que compleixen els requisits per obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i poden subscriure un contracte de treball. D’aquesta manera, amb aquest programa es contribueix a la inserció sociolaboral d’un col·lectiu de persones especialment desprotegit i amb risc d’exclusió social.

Les 10 persones participants són veïnes de Tarragona i realitzen les següents tasques:

  • personal de neteja i jardineria: 5 persones
  • personal de manteniment, neteja i jardineria: 3 persones
  • personal d’ajudant de recepció: 2 persones

Durant el desenvolupament del programa són beneficiàries de les següents accions ocupacionals:

a) Accions d’experiència laboral mitjançant contractació laboral per part de l’Ajuntament, durant un període de 12 mesos amb una jornada laboral del 100%.

b) Actuacions d’acompanyament per part de personal tècnic, que realitza suport en diferents àmbits a les persones participants amb els objectius d’aconseguir una millor adaptació al lloc de treball i de reforçar les seves competències. A més, fa un seguiment individual de la seva execució en el programa i la realització de tasques, coordina la gestió del programa i de les contractacions i vetlla per les possibles necessitats formatives de les persones destinatàries.

Treball i Formació línia ACOL 2022 vol facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat la millora de la seva ocupabilitat, aportant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral i el desenvolupament d'unes tasques professionals.

Altres objectius són:

  • Incidir sobre la població migrada extracomunitària en situació administrativa irregular que està en disposició d’aconseguir l’arrelament social, oferint experiència professional.
  • Incorporar els participants en els equips de treball de l’Ajuntament i incentivar noves sinergies.
  • Millorar l’ocupabilitat dels participants a través de l’adquisició d’experiència professional i participació en activitats de formació transversals.
  • Donar suport a la inserció laboral de les persones participants amb accions d’orientació i d’intermediació laboral.

Les principals beneficiàries del projecte són les persones contractades, però també tota la ciutadania, gràcies a les tasques que desenvolupen per afavorir el funcionament i estat de diferents zones i serveis a la ciutat de Tarragona.

Aquests contractes estan subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuats d’acord amb les condicions establertes a la Línia ACOL del Programa Treball i Formació regulada per la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 610949), regulada per l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació), modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril.

Aquests contractes estan finançats pels programes acordats a la LXXXI Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l'any 2022, d’acord amb l’Ordre TES/441/2022, de 17 de maig, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2022, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, crèdits de l'àmbit laboral finançats amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, no finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, incloent-hi aquells destinats a l'execució del Pla Reincorpora-T 2019-2021.

Segells de reconeixement d'administració oberta