Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Notícies Notícies 2014 Les empreses del territori col·laboren amb Tarragona Impulsa

Les empreses del territori col·laboren amb Tarragona Impulsa

Les empreses del territori col·laboren amb Tarragona Impulsa

Ajuden en la professionalització dels alumnes acollint-los en pràctiques
19/06/2014

 

Tarragona Impulsa ha ofert durant aquest primer semestre accions formatives en àmbits tan diversos com hoteleria i turisme, gestió administrativa, serveis socioculturals, informàtica i idiomes.  Actualment alguns alumnes estan acabant el seu període de pràctiques on  perfeccionen tots els coneixements adquirits durant el curs i comproven “in situ” el funcionament i les necessitats diàries d’una empresa de característiques similars a la formació rebuda. Cursos com el de dinamitzador de lleure i auxiliar de congressos ultimen durant aquest mes les seves pràctiques en escoles, centres cívics i hotels.

Aquest any Tarragona Impulsa aposta per formacions amb reconeixement i obtenció de certificats de professionalitat reconeixent una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Amb aquest certificat se li acredita a l’alumne les competències professionals per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el territori espanyol i a més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

Dins els certificats de professionalitat el mòdul de pràctiques és imprescindible per poder acreditar que l’alumne ha obtingut les competències necessàries, per aquest motiu Tarragona Impulsa ofereix a totes les empreses del territori la informació per acollir futurs alumnes en pràctiques en especialitats molt diverses.

Segells de reconeixement d’administració oberta