Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Notícies Notícies 2017 Vint-i-cinc persones majors de 30 anys participaran al Programa Integrals +30 per millorar les seves oportunitats en la cerca de feina

Vint-i-cinc persones majors de 30 anys participaran al Programa Integrals +30 per millorar les seves oportunitats en la cerca de feina

Vint-i-cinc persones majors de 30 anys participaran al Programa Integrals +30 per millorar les seves oportunitats en la cerca de feina

La iniciativa està adreçada a aturats que portin desocupats com a mínim 12 mesos durant els últims 18 mesos
18/07/2017

 

L'Ajuntament de Tarragona amb aquest tipus de programes vol facilitar la incorporació al món laboral a 25 persones de 30 a 54 anys mitjançant un conjunt d’actuacions de suport a la inserció laboral, ocupacional i professional, desenvolupades per mitjà de tutories i d’acompanyaments individualitzats i amb una adaptació rigorosa a cada perfil i situació específica.

El programa es divideix en tres etapes principals:

Primera etapa-fase d’acollida: sessions individuals i/o grupals d’acollida a les persones participants, avaluació individualitzada, sessions d’orientació individuals i/o grupals i sessions de coneixement de l’entorn productiu. El treball d’orientació i tutoria tindrà com a objectiu l’elaboració del full de ruta i constarà de dues orientacions principals:

(a) La definició i l’anàlisi dels factors d’ocupabilitat, abordant l’autoconeixement i coneixement de l’entorn, la planificació d’estratègies per a la millora de l’ocupabilitat subjectiva, la diferenciació entre els factors externs/interns, locals/globals, conjunturals/estructurals, etc. Es treballaran les qüestions relatives a l’acreditació de competències, l’impacte de la societat de la informació i les noves tecnologies de la comunicació. Amb tot plegat, es detectaran les fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats.

(b) La concreció de l’objectiu professional i la planificació de trajectòries i itineraris per a la millor del procés de professionalització, abordant l’ajustament de les expectatives a les oportunitats professionals, la planificació i la presa de decisions de rellevància curricular, la disponibilitat laboral, la formació al llarg de tota la vida, etcètera. Es procedirà a una anàlisi de les possibles ocupacions adaptades al perfil i projecte professional de cada persona, així com al mercat de treball del territori. Aquesta primera etapa tindrà una durada aproximada de 1 mes.

Segona etapa-Fase d’implementació de les mesures:  es realitzaran accions individuals i grupals tenint presents les necessitats de cada persona. En accions grupals es treballaran les competències clau, el coneixement del món laboral, els canals i les eines d’accés al mercat laboral i l'aprofundiment dels propis objectius professionals, així com recursos per fomentar l’autonomia. Les accions individuals seguiran l’evolució de cada persona, acompanyant-la en la cerca de feina i, si s'escau, la derivació a accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat. Es realitzaran accions de coneixement de l’entorn productiu en col•laboració amb empreses. Amb cada persona, s’identificaran les oportunitats d’inserció, prenent com a punt de partida el perfil professional i projecte individual. Aquesta segona etapa tindrà una durada aproximada de 3 mesos.

Tercera etapa-Fase d’inserció laboral: en aquesta fase es vol afavorir la contractació i l'emprenedoria, sense renunciar a la possible derivació cap a accions formatives. En aquesta 3ª etapa es potenciarà la intermediació. Aquesta tercera etapa tindrà una durada de 2 mesos.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA

Durada del programa: El programa té una durada de 6 mesos, dividit en tres fases, de durada variable, d’acollida, acompanyament en el procés de desenvolupament professional i suport a la inserció laboral o retorn al sistema educatiu. Es desenvoluparà a partir del mes de juliol de 2017.

REQUISITS D’ACCÉS AL PROGRAMA

Edat: Entre 30 i 54 anys (ambdós inclosos).
Estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (acreditar situació d’atur).
Ser aturat de llarga durada (desocupat com a mínim 12 mesos durant els últims 18 mesos)

 

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Segells de reconeixement d’administració oberta