Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Notícies Notícies 2023 L'economia blava demana pas a Tarragona

L'economia blava demana pas a Tarragona

L'economia blava demana pas a Tarragona

Tarragona Impulsa ha presentat aquest dijous els resultats de la diagnosi sobre l’activitat al voltant del mar
27/10/2023

El Teatret del Serrallo es va convertir ahir dijous 26 d’octubre en l’escenari de la presentació de la “Diagnosi d’ocupacions, perfils professionals, necessitats formatives i tendències de futur dels sectors econòmics vinculats a l’economia blava a Tarragona i la seva àrea d’influència”, un projecte que vol definir una estratègia conjunta per potenciar l’economia blava que generi noves oportunitats en recerca, coneixement, emprenedoria, creació d’ocupació i riquesa.

Davant d’una quarentena de persones relacionades amb l’activitat al voltant del mar (ja sigui econòmica i comercial, social o institucional), Tarragona Impulsa va presentar les conclusions d’un estudi que ha de servir per a la definició d’un pla estratègic específic per a la implantació de l’economia blava a la ciutat i que ha volgut respondre preguntes com ara la relació de Tarragona i la seva àrea d’influència amb el mar, quines són les tendències de futur en economia blava que poden contribuir a millorar l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses, quins són els recursos endògens del mar al territori que cal potenciar per enfortir l’economia o de quina manera es pot ajustar l’oferta i la demanda del mercat laboral en els sectors vinculats a l’economia blava.

La consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha valorat molt positivament tant l’estudi com la presentació, que ha qualificat de “gran èxit” i ha manifestat que “Tarragona ha d’apostar per l’economia blava: en primer lloc per una qüestió de lideratge; en segon lloc, pel gran potencial de creixement, d’oportunitats i de llocs de treball que presenta el sector, tal i com demostra i apuntala l’estudi; i en tercer lloc, per la capacitat que té l’economia blava de fer de Tarragona una ciutat més atractiva, a través de la recerca i la innovació, del turisme sostenible o de transició ecològica de les activitats portuàries”.

Objectiu: desenvolupar el potencial econòmic i d’ocupació de l’activitat vinculada al mar

A partir de l’objectiu d’analitzar les necessitats i les oportunitats dels subsectors de l’economia blava a Tarragona per desenvolupar el seu potencial econòmic i d’ocupació, l’estudi ha perfilat un mapa d’actors i perfils professionals, una sèrie de tendències, un diagnòstic de debilitats, amenaces, fortaleses i debilitats (DAFO) i, finalment, una proposta de línies de treball per dinamitzar aquells subsectors que mostren més potencial.

Quant a la metodologia utilitzada, l’estudi s’ha fet a partir d’enquestes a empreses, prèvia identificació dels principals agents vinculats a l’economia blava a Tarragona; tres taules temàtiques, en què van participar 42 persones de 33 organitzacions; i 28 entrevistes en profunditat, que han suposat més de 25 hores de conversa.

Definit el mapa dels actors i projectes del territori, els perfils professionals i les tendències, el DAFO estableix una sèrie de conclusions al voltant de diferents àmbits: l’activitat tradicional de la pesca, l’oferta formativa, el turisme, l’àmbit de la recerca i el coneixement i l’àmbit de l’empresa.

Entre les fortaleses de l’economia blava a Tarragona, figuren un sector pesquer ben estructurat, una bona oferta de Formació Professional en metall-mecànic i en manteniment industrial, una infraestructura turística al voltant del mar consolidada, institucions de recerca i coneixement fortes i bones connexions del sector amb la química, el sector del metall i el de la logística.

En canvi, com a debilitats, destaca una certa descoordinació entre la pesca tradicional i altres sectors complementaris, com ara la restauració, la dificultat d’incorporar els nous valors de l’economia blava –com poden ser la innovació o la sostenibilitat- a l’oferta formativa; i la manca de personal, gairebé endèmica, que hipoteca les possibilitats del sector.

En l’apartat d’amenaces —relacionades amb factors externs— l’estudi destaca el desconeixement de la marca “Economia Blava”, mentre que en les oportunitats destaca el suport de les administracions a la pesca tradicional, el consens existent per donar impuls a la Formació Professional en general, la presència de l’IRTA a les Terres de l’Ebre o el fet que l’àrea de Tarragona és de forma global un territori turístic.

Finalment, la diagnosi apunta diferents línies d’actuació per impulsar l’estratègia blava a Tarragona, entre les quals destaquen convertir Tarragona en una destinació turística blava, com ja ho és de patrimoni; assegurar la cadena de valor de l’activitat pesquera a Tarragona; orientar l’oferta professional del territori a l’economia blava; afavorir l’emprenedoria vinculada a l’economia blava i les sinèrgies entre entitats del coneixement i empreses i articular un sistema d’orientació profesional vers l’economia blava per atendre les demandes de perfils professionals de l’empresa.

Consulteu la presentació de resultats, conclusions i futures línies de treball d'Economia Blava a Tarragona (PDF).

Segells de reconeixement d'administració oberta